Congres 'Meer dan intelligentie'

Voor wie?

Kinder- en jeugdpsuchologen, schoolpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, jeugdpsychiaters, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die als professional te maken heeft met diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren.

Wat is er te doen?

  • Gedurende de dag zijn er vele lezingen te volgen van ervaringsdeskundigen uit het werkveld;
  • Halverwege de dag wordt er een lunch aangeboden;
  • Er is accreditatie aangevraagd voor NIP (K&J) en NVO (OG);
  • Hogrefe uitgevers is zelf ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen over de door hen uitgegeven instrumenten en boeken.
  • Organisator: Hogrefe Uitgevers
  • Datum: 18 juni 2019
  • Tijd: 9:15 - 16:30 uur
  • Locatie: Muntgebouw Utrecht
  • Kosten: € 159,00