Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen:

  • Is ADHD een hersenstoornis of hersenziekte?
  • Moet je bij kinderen met ADHD wel altijd de symptomen behandelen?
  • Zijn slimme kinderen per definitie wel druk en ongeconcentreerd?

De vlogs zijn ontwikkeld door de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag. Zij proberen gepaste hulp te stimuleren door onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen.