De professionele relatie met minderjarige cliënten is complex en vraagt veel van jou als psycholoog. Met name omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn; (gescheiden) ouders met en zonder gezag, de school, een gezinsvoogd, jeugdbescherming, de gemeente en/of Veilig Thuis. In dit online seminar krijg je onder andere antwoord op de vragen:

  • Heb je als psycholoog altijd toestemming van beide ouders nodig? Ook in een vechtscheiding?
  • Wat doe je als een van de ouders niet ‘in beeld’ is?
  • En wat als de jongere zelf geen contact met een van de ouders wil?
  • Moet ik altijd het kind zelf gesproken hebben voordat ik kan adviseren? 

Aan het woord komen klinisch psycholoog en psychotherapeut Yael Meijer en Rosalinde Visser en Els Driessen van de afdeling beroepsethiek NIP.