Evenement

Juridisch Congres Gesloten Jeugdhulp

In de media is er de afgelopen periode veel kritiek geuit op de toegang tot en de vrijheidsbeperkingen tijdens de gesloten jeugdzorg in Nederland. Samen met de recentelijke publicatie van twee proefsc...