Profile picture for user Annemarie Wilschut

Annemarie Wilschut

Ik ben opgeleid als NVO orthopedagoog-generalist en ik heb met mijn collega Geerte Vijverberg Praktijk Mees opgezet, een kleinschalige Basis-GGZ praktijk in Leiderdorp. Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren en hun ouders als er vragen zijn over de ontwikkeling en de opvoeding. Ik zie veel (ouders van) kinderen en jongeren met angst- en stemmingsproblemen, aandachtsproblemen en gedragsproblemen.

Sinds 2007 ben ik betrokken bij Inzowijs als gedragsdeskundige. Collega`s omschrijven mij als iemand die op alles filosofische beschouwingen loslaat, snel verbanden ziet en die houdt van het werken met metaforen. Ik ben geïnspireerd door het gedachtegoed van de oplossingsgerichte therapie en de narratieve therapie en heb veel in mijn manier van denken te danken aan mijn studie Wereldgodsdiensten en de systeemtherapie.

Ik ben getrouwd en heb thuis een peuter en een kleuter, met wie het, ondanks dat hun moeder orthopedagoog is, nog redelijk gaat.
Op BijMees deel ik graag mijn kritische blik op ontwikkelingen in de jeugdzorg.

    Geschreven artikelen