Onafhankelijke content

Het plaatsen van kwalitatief goede en onafhankelijke content staat voorop bij bij MEES. Auteurs worden daar nooit voor betaald. Onafhankelijk wil ook zeggen dat (partners van) bij MEES en adverteerders geen invloed hebben op de inhoud van de content. Maar: ongepast taalgebruik, het zwartmaken of het op een andere manier in diskrediet brengen of beledigen van personen of bedrijven staan wij uiteraard niet toe. Ook is promotie voor het bedrijf van de auteur, de organisatie of diensten niet toegestaan. Uiteindelijk bepaalt de bij MEES-redactie of de content wordt gepubliceerd op de website. Wij behouden ons het recht voor om content die niet past bij de doelstelling en de doelgroep van bij MEES niet te publiceren. Een foto of video die bij een blog geplaatst wordt moet altijd rechtenvrij zijn.

Redactie van bij MEES

De auteurs (voornamelijk jeugdhulpprofessionals) schrijven over diverse thema’s gerelateerd aan jeugdhulp. De redactie van bij MEES is verantwoordelijk voor het redigeren van de blogs en ziet erop toe dat de richtlijnen worden gerespecteerd. Tevens zijn de redacteurs verantwoordelijk voor de contentstrategie, eindredactie en planning. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de auteurs.

Promotie en persberichten

Naast inhoudelijke content, worden op sommige plaatsen op de website van bij MEES promotionele uitingen geplaatst. Affiliate links (naar bijvoorbeeld webshops als Semmie.net) zijn te herkennen door de vermelding van ‘(aff.)’. Wij plaatsen persberichten en andere PR-copy niet per se een-op-een op onze website. De redactie kan besluiten er een nieuwsbericht van te maken. Het insturen van een persbericht is geen garantie tot plaatsing. Bij MEES doet niet aan linkruil of linkbuildingactiviteiten.

Bijhouden van statistieken

Hoe goed een blog gelezen wordt, is te zien door het oog met een cijfer dat erbij geplaatst wordt. Dit cijfer toont het aantal actieve weergaven, dus hoe vaak het blog is geopend. Tevens staat het aantal likes en shares bij elke blog. Van de website, socialmediakanalen en de digitale nieuwsbrief van bij MEES worden de statistieken bijgehouden en op verzoek gedeeld met de auteurs.

Richtlijnen auteurs

Auteurs die blogs willen publiceren op de website en socialmediakanalen van bij MEES moeten zich houden aan de volgende voorschriften:

  • Auteurs sturen hun blogs zo volledig mogelijk ter beoordeling aan de redactie. De redactie van bij MEES zorgt voor de eindredactie en planning, in overleg met de auteurs. Bij MEES vindt het belangrijk unieke content aan te bieden en de rechten van anderen te respecteren. Daarom is het overnemen van reeds bestaande artikelen zonder toestemming niet toegestaan. Het gedeeltelijk overnemen van een tekst (zoals een quote of passage) mag alleen met toestemming van de auteur/ met duidelijke bronverwijzing. Om originele content aan te kunnen bieden en dubbele content te voorkomen mogen blogs niet in hun geheel op andere websites worden doorgeplaatst, tenzij anders met de redactie afgesproken.
  • Het al dan niet gedeeltelijk plaatsen van blogs op de eigen website is alleen mogelijk nadat publicatie op bijmees.nl heeft plaatsgevonden, met verwijzing naar die publicatie. Het heeft de voorkeur dat de blog dan een andere titel krijgt.
  • Het is auteurs niet toegestaan om hun eigen producten of diensten te promoten of tegen betaling te schrijven over producten, diensten of organisaties. Blogs mogen daarnaast niet worden gebruikt voor linkpromotie- of linkbuildingdoeleinden.
  • Ongepast taalgebruik, het beledigen of op andere manier in diskrediet brengen van personen en/of bedrijven is niet toegestaan.
  • Na een lange periode van inactiviteit (een jaar) kan het account van de auteur door de redactie verwijderd worden. 

Trainingen

Bij MEES is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van de cursussen en trainingen die worden aangeboden door derden.

Meer informatie

Kom je ondanks onze richtlijnen iets tegen op de website wat niet hieraan voldoet of heb je vragen over dit publicatiereglement, neem dan vooral contact met ons op via kom@bijmees.nl.