Staatssecretaris

Staatssecretaris Blokhuis: 'Het is onbestaanbaar dat er in een welvarend land als Nederland zoveel jonge mensen op straat terecht komen. Terwijl alle jongeren een eerlijke start in het leven verdienen. Te vaak nog wordt deze groep over het hoofd gezien. De knelpunten zijn bekend, bijvoorbeeld een tekort aan betaalbare woningen, de kostendelersnorm en de moeite rond het verkrijgen van een briefadres. Nu is het tijd deze zaken op te lossen. In samenwerking met alle betrokken partijen, maar ook de mensen om wie het gaat: de jongeren zelf. Het advies van de commissie Dannenberg, om de behoefte van de mens centraal te stellen en mensen zoveel mogelijk in hun thuisomgeving te helpen, is ook hier het uitgangspunt.'

Meerjarenagenda

Het actieprogramma ‘Zwerfjongeren’ is een aanvulling op de Meerjarenagenda ‘Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’. Deze Meerjarenagenda bevat acht prioriteiten voor het verbeteren van de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving. De staatssecretaris stelt hiervoor 1.225.000 euro extra beschikbaar, met als doel dat er in 2019 concrete uitvoeringsafspraken komen op regionaal niveau.

Meer aandacht voor kinderen in de opvang

'Bij het verbeteren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen verdient een aantal groepen in het bijzonder onze aandacht,' aldus de staatssecretaris. Naast zwerfjongeren gaat het bijvoorbeeld ook om kinderen die samen met (een van) hun ouders in de opvang terecht komen. Blokhuis: 'We moeten er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat kinderen in de maatschappelijke opvang terecht komen. Maar als het toch gebeurt dat kinderen uit hun eigen huis moeten vertrekken en in een opvanglocatie moeten verblijven, heeft dat een forse impact. Het is belangrijk dat we daar meer aandacht voor hebben en dat we zorgen dat deze kinderen, die in hele moeilijke omstandigheden opgroeien, de juiste ondersteuning krijgen. Daarom gaan we voor professionals in beeld brengen wat zij minimaal moeten doen als kinderen de maatschappelijke opvang in komen. Zo moeten de hulpverleners bijvoorbeeld naar de specifieke hulpvragen van kinderen gaan kijken, in plaats van alleen naar de hulpvragen van moeder of vader.'

Meer informatie

De Voortgangsrapportage van de Meerjarenagenda ‘Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’ staat gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Bron: www.rijksoverheid.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.