Kind op rug van ouder

De definitie

Het Verwey-Jonker Instituut geeft een definitie van eigen kracht: 'De eigen kracht van het individu wordt gevormd door de competentionele, sociale en motivationele vermogens die in onderlinge samenhang het individu in staat stellen tot zelfregulering en zelfreflectie, gericht op het realiseren van weloverwogen persoonlijke doelen en zelfredzaamheid, zelfregie, zelfontplooiing en eigen verantwoordelijkheid op verschillende levensdomeinen'. Ze beschrijven hierbij dat eigen kracht in de jeugdhulp inhoudt dat het kind in samenwerking met de ouder/opvoeder werkt aan zelfregulatie en -reflectie, persoonlijke opvoed- en opgroeidoelen en dat de ouders/opvoeders verantwoordelijkheid dragen voor het veilig en gezond opgroeien van hun kinderen.

Instrumenten en interventies

De drie dimensies (competentioneel, sociaal en motivationeel) komen terug in een aantal interventies die het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht. Triple-P maakt vooral gebruik van de competentionele dimensie, terwijl Home-Start van Humanitas meer insteekt op het motivationele stuk. Daarnaast is bijvoorbeeld het maken van een genogram een instrument dat je kunt inzetten om het gezin bewust te maken van hun sociale netwerk en de mogelijkheden daarin. In dit rapport kun je je verder verdiepen in de interventies die jij zou kunnen inzetten. 

Praktische tips

Het Verwey-Jonker Instituut geeft ook tips bij het inzetten van eigen kracht.

  1. Het is van belang om de hulpvraag vanuit de cliënt zelf te laten komen. Je kunt hierin sturen door de cliënt te ondersteunen in zelfreflectie en zelfregulatie.
  2. Het is belangrijk om de betrokkenheid en motivatie van de opvoeders te stimuleren. Bouw een sterke band op met de opvoeders zodat er een veilige sfeer is om ondersteuning en advies te bieden en ook om hen de benodigde competenties aan te leren.
  3. Het gezin moet leren hun sociale hulpbronnen (bijvoorbeeld buren of familie) te herkennen en te gebruiken.

De Eigen Kracht conferentie

Een andere manier waarop eigen kracht wordt ingezet is via een 'eigen kracht conferentie'. Dit 'activerings- en besluitvormingsinstrument' wordt gebruikt om families en individuen te ondersteunen bij het terugvinden van de regie over hun eigen leven. De bijeenkomst van (bijvoorbeeld) een familie begint met het delen van belangrijke informatie die ze nodig hebben voor het maken van een actieplan. Het plan geeft weer welke voorzieningen de familie nodig heeft, hoe dit tot stand moet komen en hoe de controle op de uitvoering plaatsvindt. Daarna volgt de 'besloten tijd': besluitvormingstijd voor de familie zelf, waar de coördinator niet bij is en waarbij ze nadenken over mogelijke oplossingen. Als dit proces klaar is, wordt het plan door de familie gepresenteerd. 

Rol van de professional

Een conferentie kun je in overleg met de familie aanvragen bij de Eigen Kracht Centrale. Jij voorziet de familie van de juiste informatie om gezamenlijk een goed plan op te stellen. Je kunt dit zelf doen, maar ook collega's inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een al betrokken ambulant begeleider die aangeeft wat er al goed gaat en waar de zorgen liggen. Ook kun je informatie geven over mogelijke hulpbronnen waarbij je jouw eigen professionele netwerk inzet. Het hangt er vanaf wat er tijdens de conferentie besloten wordt of jij als professional het gezin mag blijven begeleiden. Mochten zij kiezen om zelf andere hulp te kiezen, dan kan dat ook (mits er geen gezagsmaatregelen zijn). 

Meer informatie? 

Mocht je meer willen weten, kijk dan eens bij Movisie of lees dit artikel van het NJI. Het moge verder duidelijk zijn dat Eigen kracht een heel breed concept is. Het voordeel hiervan is dat het ook breed inzetbaar is bij verschillende problematiek. Het uitgebreide, conceptuele karakter van de methodiek maakt ook dat je er je eigen draai aan kunt geven als professional. Heb jij de methodiek al eens ingezet in jouw professionele omgeving en wat vind je ervan? Laat het hieronder weten!

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.