Preventie

Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status zijn over het algemeen minder snel geneigd om hulp in te schakelen wanneer zij gedragsproblemen bij hun kind opmerken. Ook ervaren zij gedrag minder snel als problematisch. Van Mourik legt uit dat, bij hulpverlening aan dergelijke families, het bespreken van opvoedzorgen cruciaal is.

Interventie

Van Mourik heeft zelf een interventie (Triple P) toegepast om de invloed van stress op de opvoeding te verminderen. Ze concludeerde dat deze specifieke interventie - die is aangepast op de sociaal-culturele achtergrond van de ouders - effectief is. 

Meer informatie

Het proefschrift van Van Mourik staat gepubliceerd in het Leids Repositorium.

Bron: www.nji.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    74 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.