Robot

Effect 

Zoals ik in mijn eerdere blog over robotica schreef kun je robots tegenwoordig niet meer wegdenken uit het dagelijks leven. Zo ook binnen het onderwijs. Ze worden tegenwoordig veel gebruikt als ondersteunend middel in het klaslokaal. Ondanks dat er veel gebruik van wordt gemaakt is nog niet geheel duidelijk of het effectief is in het onderwijs. Om deze reden is er een groot onderzoek gestart naar het effect van robots op lerende kinderen.

L2TOR project

Het L2TOR project, 'el tutor', is een wetenschappelijk project waarin wordt onderzocht wat het effect is van het leren van een tweede taal met behulp van een robot. Het project heeft als doel een kindvriendelijke bijlesrobot te ontwikkelen die peuters kunnen ondersteunen bij het leren van een tweede taal door te interacteren met kinderen in hun sociale wereld. Het project heeft zich gefocust op het leren van Engels als tweede taal van kinderen die als eerste taal Nederlands, Duits en Turks hebben. Daarnaast werden kinderen die als moedertaal Turks hebben geleerd om als tweede taal Nederlands te leren. Bijna 200 Nederlandstalige kleuters volgden zeven lessen die gericht waren op het aanleren van Engelse woorden. In deze lessen speelden de kleuters ofwel met, dan wel zonder een NAO-robot taalspelletjes op een tablet.

Met én zonder robot

Kinderen blijken niet meer te leren met de robot dan zonder de robot. Er zijn hierin wel verschillen tussen kinderen waarneembaar. Verschillen in Nederlandse woordenschat, fonologisch geheugen, selectieve aandacht en perceptie (waarnemen van prikkels) van de robot spelen een rol bij hoeveel kinderen leren met de robot. Kinderen met een grote Nederlandse woordenschat leren meer met robot dan zonder robot en selectieve aandacht heeft invloed op het profijt dat kinderen hebben van iconische gebaren van de robot.

Potentie

Rianne van den Berghe laat zien dat robots weliswaar potentieel hebben als nieuwe digitale technologie in het onderwijs, maar dat ze dit op dit moment nog niet kunnen waarmaken, onder meer door technologische beperkingen in spraak- en objectherkenning. De bevindingen van dit proefschrift kunnen gebruikt worden om effectievere robots voor het onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast komt Van den Berghe in haar proefschrift tot de volgende twee conclusies.

  1. Het is belangrijk om rekening te houden met individuele verschillen tussen kinderen.
  2. De rol van leermaatje lijkt op dit moment te veeleisend voor de robot. Dus kan de robot wellicht beter in een andere rol worden ingezet.

Toekomst

Ondanks dat het duidelijk is geworden dat kinderen van deze leeftijd niet meer blijken te leren met een robot, kunnen ze nog steeds wel ingezet worden. Wellicht op een andere manier. Daarnaast zijn de technologische ontwikkelingen in volle omgang. Wat vind jij van het resultaat? Hoe denk jij dat robots het beste ingezet kunnen worden binnen het onderwijs? Ik lees graag je reactie.

name authore here

Menakshi Ramdhan

Hi! Mijn naam is Menakshi en ik ben psychologe en daarnaast ben ik blogger bijMEES. Ik schrijf graag artikelen over leuke innovaties en projecten voor kinderen en jongeren. Ik lees graag jullie reacties onder mijn blogs!

10 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.