Jongen en meisje kijken naar beeldscherm

De emotionele intelligentie: EQ

Emotionele intelligentie (EI) is een relatief nieuw en groeiend onderzoeksgebied. Volgens de theorie van Salovey en Mayer is de emotionele intelligentie de mogelijkheid om de emotie van jezelf en die van anderen te monitoren, hierin onderscheid te maken en deze emotionele informatie te gebruiken in gedrag en situaties.

Het onderzoek

Het Italiaanse onderzoeksteam heeft de analyse uitgevoerd bij een groep van 108 leerlingen van een Italiaanse middelbare school in Noord-Italië. Voorafgaand aan het experiment, na afloop en drie maanden erna is de emotionele intelligentie van de leerlingen getest met een bestaande EQ-test. Deze test meet drie soorten vaardigheden: evaluatie en herkenning van emoties van anderen en de reactie daarop (empathie), beoordeling en bewustzijn van de eigen emoties, en regulatie en uiting van emoties. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een vragenlijst die beoordeelt in hoeverre deelnemers gebruik maken van twee verschillende manieren om emoties te reguleren.

Populatie

De groep bestond overwegend uit meisjes, met enkele jongens. Van deze leerlingen gaf het merendeel aan vaker videospelletjes te hebben gespeeld. Deze groep werd verdeeld in een trainingsgroep en een controlegroep, waarbij de trainingsgroep in acht sessies van anderhalf uur videospelletjes speelde die speciaal waren geselecteerd als ‘tool’ om de emotionele intelligentie te verbeteren. De controlegroep kreeg deze trainingen niet gedurende het experiment.

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat de leerlingen uit de trainingsgroep een verbetering hadden in het bewustzijn van de eigen emoties. Dit resultaat is niet gevonden bij de leerlingen uit de controlegroep. Drie maanden later was dit effect echter weer verdwenen. Daarnaast was er bij de trainingsgroep een toename in het gebruik van een van de emotionele regulatiestrategieën, een effect dat juist pas na drie maanden zichtbaar was en nog niet direct na afloop van de trainingen. Op het gebied van de andere emotionele vaardigheden zijn geen duidelijke effecten gevonden.

Vragen

Naar aanleiding van de resultaten zijn er nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Deze vragen zijn pas een begin voor de vervolgonderzoeken die nog moeten komen om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het trainen van de emotionele intelligentie met behulp van videospelletjes. Deze kunnen zowel emoties oproepen (denk aan frustratie, spanning, nieuwsgierigheid, blijheid, trots, teleurstelling etc.) als een bepaalde controle vragen om met die emoties om te gaan. Daarnaast kunnen verhaallijnen in het spel in zekere mate een representatie zijn van situaties en sociale relaties in het dagelijks leven. Deze elementen maken videogames een interessant onderwerp voor verder onderzoek naar de effecten op emotionele intelligentie.

Meer weten

Wil je het hele onderzoek lezen? Het is gepubliceerd in het Games for Health Journal. Wat vind jij van de bevindingen? Welke haken en ogen zitten er aan? Ik lees het graag in de comments.

name authore here

Menakshi Ramdhan

Hi! Mijn naam is Menakshi en ik ben psychologe en daarnaast ben ik blogger bijMEES. Ik schrijf graag artikelen over leuke innovaties en projecten voor kinderen en jongeren. Ik lees graag jullie reacties onder mijn blogs!

11 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.