Meisje kijkt op iPad

Verbetering jeugdhulp

Deze acties zijn opgenomen in de Jeugdagenda 2019-2022 die het college van B en W heeft goedgekeurd en aangeboden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Omdat de kosten voor jeugdhulp elk jaar verder doorstijgen, is de gemeente voornemens de jeugdhulp binnen Amstelveen te verbeteren en de kosten te beheersen. 

Goed, persoonlijk en betaalbaar

Wethouder Jeugd Frank Berkhout: ‘Ons doel is de jeugdhulp in Amstelveen goed, persoonlijk en betaalbaar te houden. Een kind moet op tijd hulp kunnen krijgen. Hoe eerder, hoe minder kans dat de problemen verergeren. Ook willen we dat het kind en het gezin één zorgplan en één aanspreekpunt heeft. Daardoor blijft het persoonlijk.’

Inzicht en grip

Kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk op kunnen groeien. Om dit voor elkaar te krijgen zet de gemeente in op ‘sterke wijken’. Dit betekent dat hulp en zorg in de directe omgeving gegeven moet worden. Tevens is de gemeente van plan de samenwerking met partnerorganisaties te verstevigen en stimuleren zij de samenwerking tussen scholen, kinderdagverblijven en jeugdhulpverleners. Ook zal onderzocht worden welke specialistische hulp structureel nodig is. Met deze maatregelen wil de gemeente meer inzicht en grip krijgen op de inhoud en kosten van de jeugdhulp.

Bron: Amstelveens nieuwsblad

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    81 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.