jongetjes kijken naar laptop

Serieus signaal

De brief, opgesteld door de Gemeentekoepel VNG, is een verregaande stap die niet lichtvaardig wordt genomen. De lokale overheden gaan al jaren tevergeefs in gesprek met het kabinet over de tekorten in de jeugdzorg en de hulp aan psychisch kwetsbare mensen. Het wordt naar eigen zeggen tijd voor actie, om de jeugd niet in de steek te laten.

Geldtekort

Hubert Bruls, vicevoorzitter van de VNG, had nooit gedacht deze brief ooit te zullen schrijven. De afgelopen jaren is er hard gewerkt, maar het water staat de gemeenten aan de lippen en er moet substantieel geld bij. Uit verschillende onderzoeken kwam afgelopen week naar voren dat één op de tien jongeren momenteel jeugdzorg ontvangt. Sinds 2015 hebben gemeenten deze verantwoordelijkheid op zich genomen en is het aantal jongeren afhankelijk van hulp met ruim twaalf procent gestegen. De budgetten zijn gedurende deze stijging echter niet meegegroeid. Integendeel: meerdere gemeenten zagen hun inkomsten vanuit het Rijk teruglopen met ruim twintig procent. Besparingen dichten deze gaten niet en veel gemeenten zijn genoodzaakt geld van elders weg te halen of in te teren op reserves. Maar deze noodoplossingen kunnen niet voortduren.

Ongewenste gevolgen

Wanneer compensatie uitblijft heeft dit ongewenste gevolgen, staat er in de brief geschreven. Wachtlijsten in de jeugdzorg zullen langer worden, wijkoverlast zal stijgen, onderhoud zal worden uitgesteld en er zal bezuinigd worden op cultuur met sluiting van openbare voorzieningen ten gevolg.

Beloftes

In de voorjaarsnota is bekendgemaakt dat er meer geld beschikbaar komt voor de Nederlandse jeugdzorg. Deze belofte volgde nadat men moest erkennen dat de tekorten waarover geklaagd wordt, echt een landelijk probleem zijn en steeds nijpender worden. Volgens Bruls gaat het om substantieel minder dan de gevraagde 490 miljoen en gaat het bovendien om een eenmalig bedrag. Volgens hem is er meer geld nodig, op structurele basis om deze problemen op te kunnen lossen.

Bron: AD

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    93 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.