jongetje met microfoon

Vrijheidsberoving

Elk jaar worden ongeveer 2000 kinderen opgesloten met het doel de opvoeding te sturen. Het gaat hierbij niet om psychiatrische klinieken of jeugdgevangenissen, maar om gesloten afdelingen waar jongeren tijdelijk verblijven om toe te kunnen zien op de ontwikkeling. Vrijheidsberoving op opvoedkundige gronden is toegestaan. Volgens De Jong moet een behandeling echter wel meer bieden dan enkel rust en stabiliteit. Bij het maken van een keuze moet worden afgevraagd of het ook minder ingrijpend kan.

Advies

Op basis van het onderzoek adviseert De Jong om het aantal gesloten plaatsen te halveren. Ook moet het wettelijk verplicht worden voor rechters om bij de keuze voor gesloten plaatsing een toelichting te geven waarom pleegzorg of andere vormen van residentiële zorg geen goede alternatieven zijn. Verder pleit zij voor meer vrijheid voor de kinderrechter. Wat haar betreft moet een rechter het verzoek niet alleen kunnen toe- of afwijzen, maar ook kunnen kiezen uit een ‘open’ uithuisplaatsing of een plaatsing in de jeugd-ggz.

Investeren

Voor het realiseren van deze en andere adviezen die naar voren komen uit het onderzoek is investeren in alternatieven voor gesloten jeugdhulp een vereiste. Alleen op die manier ontstaan er nieuwe mogelijkheden die de jongere zowel qua problematiek als qua persoon serieus nemen en de volwassenheid in begeleiden.

Bron: Universiteit Leiden

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

  74 artikelen

  Gerelateerde blogs

  Diploma vers op zak en dan?

  Reacties (0)

  name authore here
  `

  E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.