Groep mensen die geblurd zijn

Terminologie

De scheikundige naam van lachgas is distikstofmonoxide (N2O). Op straat wordt echter veel vaker gesproken van een (lachgas)ballon(netje). Het verschil in terminologie maakt dat de lachgasgebruiker vaak veronderstelt dat het gebruik ervan niet of nauwelijks schadelijk is. Daarin speelt mee dat ballon en lachgas positieve, feestelijke connotaties met zich meebrengt. En dat past natuurlijk uitstekend bij de plekken waar de drug gebruikt wordt. Namelijk: op feesten en partijen.

Ervaring lachgasgebruiker

Als je lachgas inhaleert via een ballon, beland je in een korte en sterke roes die in een lachbui kan resulteren. Wat je hoort, ziet en voelt, wordt voor een paar minuten één mengelmoes. Lachgas staat bekend als drug omdat je je voor even high en opgewekt voelt. Doordat het effect van lachgas maar kort duurt én gebruikers vaak enkel de positieve kant herinneren, hebben weinig mensen de behoefte om zich in te spannen voor een effectieve aanpak ervan.

De risico’s

Onderzoek wijst uit dat bij het inhaleren van minder dan tien ballonnen maandelijks of minder frequent geen gezondheidseffecten te verwachten zijn. Maar dat betekent niet dat lachgas volkomen veilig is. Want er zijn zeker wel risico’s als je het (onveilig) gebruikt. Zo is de combinatie van lachgas met alcohol of andere drugs niet aan te raden. Ook als je verkouden ben kan het je trommelvlies beschadigen, oorpijn opleveren of zelfs gehoorschade veroorzaken. Bovendien werkt het kortdurende effect verslaving in de hand, die uiteindelijk resulteert in een B12-tekort en daarmee neurologische klachten.

Lachgas en de Warenwet

Los van de connotaties bij de term lachgas, de positieve ervaring van de lachgasgebruiker en het veilige gevoel bij lachgasgebruik is er ook een heel praktische reden waarom lachgas niet effectief bestreden wordt. Sinds 2016 valt het namelijk onder de Warenwet in plaats van onder de Geneesmiddelenwet. Daarmee is onderscheid gemaakt tussen in het bezit van een vergunning lachgas verkopen en zonder vergunning lachgas gebruiken en uitdelen. Bovendien zijn verschillende instanties voor beide verantwoordelijk geworden: de Voedsel en Waren Autoriteit (NWA) voor het gebruiken en uitdelen van lachgas en de politie voor het verkopen van lachgas. De NWA handhaaft echter niet vanwege de beperkte risico's van lachgas terwijl de politie dat wel doet. 

Het belang van goede voorlichting

Jongeren goed voorlichten lijkt de oplossing te zijn voor het ongewenste lachgasgebruik. Dat nuanceert het rooskleurige beeld van lachgas en het gebruik namelijk sterk. De inhoud van de voorlichting? Het moet in ieder geval gaan over de manier waarop je lachgas veilig gebruikt. Want in Nederland is dat een groter probleem dan het veelvuldig gebruiken van lachgas. Verder kan het geen kwaad om tijdens de voorlichting risico’s op de korte en lange termijn te benoemen. Dit omdat die gevolgen niet gering zijn en bovendien niet iedere jongere hetzelfde functioneert na het gebruik van lachgas. Ten behoeve van de handhaving zouden daarnaast de wettelijke regels rondom lachgasgebruik gecommuniceerd kunnen worden aan jongeren. 

Professionals en ouders

Het advies aan jeugdhulprofessionals, ouders, onderwijsprofessionals en alle anderen die met jongeren werken is om je goed te laten informeren over het lachgasgebruik. Zeker wanneer je mogelijk jongeren wilt gaan voorlichten is kennis verwerven over dit onderwerp van groot belang. Ook als je te maken hebt met jongeren die regelmatig uitgaan, is het nodig om je te verdiepen. Zodat je je niet schuldig hoeft te voelen als je kind of de jongere waar je voor verantwoordelijk bent neurologische klachten heeft opgelopen na onveilig of veelvuldig lachgasgebruik.

Jouw visie?

Denk je net als ik dat een goede voorlichting ervoor zorgt dat minder jongeren lachgas gaan gebruiken? Of gaat je voorkeur uit naar een heel andere aanpak? Ik lees het graag in de reacties.

Bron: Drugsinfoteam

name authore here

Nelleke Bogaard

RMA-student Nederlandse literatuur en cultuur met een onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Schrijft voor bijMEES over ontwikkelingen in jeugdzorg-en onderwijsland.

14 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.