jonge reporters

Klokkenluiders

De documenten, aangeleverd door twee klokkenluiders, bevatten zeer gevoelige informatie. Het gaat om 3278 dossiers van in totaal 2702 kinderen, waarvan ongeveer twee derde jonger is dan achttien jaar. De volledige namen en geboortedata staan vermeld, wat het gemakkelijk maakt om de slachtoffers op te sporen. Naast deze gegevens staan er in de dossiers privégegevens als psychische stoornissen van de kinderen, details over seksueel misbruik of zelfmoordpogingen. De twee klokkenluiders willen op deze manier waarschuwen voor de onzorgvuldigheid in de zorgsector.

Website

Bureau Jeugdzorg Utrecht wijzigde in 2015 de naam in Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE). Bij deze overstap is er een nieuwe website in gebruik genomen. De oude website is niet beveiligd afgesloten en door het niet verlengen van de domeinnaam, wat ongeveer tien euro per jaar kost, kwam de site vrij voor overname. De nieuwe domeineigenaar kon zo alle informatie opvangen.

Excuses

Paul Janssen, bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland, noemt het lek het ergste wat er had kunnen gebeuren. Hij biedt zijn excuses aan voor het feit dat ze de veiligheid voor kwetsbare gezinnen en kinderen niet waar hebben gemaakt. Het lek is inmiddels gedicht en het securitybeleid wordt direct aangepast. De organisatie informeert alle betrokkenen en heeft een melding van het datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: RTL

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    71 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.