jongetje met microfoon

Geen toename

Er is volgens de Inspectie van Onderwijs geen sprake van een toename in de kansenongelijkheid onder jongeren in het onderwijs. Wel is deze nog steeds erg hoog. Schrijnend, gezien het speciaal voortgezet onderwijs de afgelopen jaren fors heeft ingezet op het creëren van betere uitstroommogelijkheden voor leerlingen. Veel jongeren lukt het echter niet om verder te studeren of dagbesteding te vinden.

Extra aandacht

Er blijft extra aandacht nodig voor ongelijke kansen, afnemende leerprestaties en de segregatie. Een gerichte gezamenlijke aanpak met gezamenlijke doelen en mijlpalen voor wat jongeren nodig hebben is volgens de inspectie de manier waarop de ongelijkheid moet worden tegengegaan. Iedereen verdient een geschikte plek in de arbeidsmarkt en een goede voorbereiding op het meedraaien in de samenleving.

Persoonlijk niveau

Volgens Vincent Fafieanie, medewerker bij het NJI, is het belang van een gezamenlijke aanpak enorm. Dit moet zich volgens hem niet alleen richten op het onderwijs, maar ook op persoonlijke steun en advies om te voorkomen dat de jongeren voortijdig afhaken. Volgens hem is het werken met een toekomstplan noodzakelijk, maar moet er tegelijkertijd steun en advies binnen de verschillende leefgebieden geboden worden.

Bron: NJI

 

 

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

  74 artikelen

  Gerelateerde blogs

  Vernieuwing in het onderwijs

  Reacties (0)

  name authore here
  `

  E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.