36.000 kinderen die niet krijgen wat zij nodig hebben

(Hoog)begaafdheid zo vaak nog niet (h)erkend

Vanuit mijn ervaring als onderpresteerder weet ik wat het is om niet (h)erkend te worden. Ik ken de gevolgen die dit heeft voor je zelfbeeld, ontplooiing, kunnen zijn wie je bent. Als specialist (hoog)begaafdheid heb ik ervaring met het sturen van leerkrachten in het leren (h)erkennen van deze leerlingen. Ik heb ondervonden welke moeite leerkrachten hierbij kunnen hebben, omdat ze graag grip willen hebben op de leerling en zijn proces. Vanuit de dagelijkse praktijk werk ik met alle verschillende typen (hoog)begaafden en weet hoe complex dit is. Ik merk dat deze complexiteit voor veel professionals, in zowel het onderwijs als de zorg, zo vaak nog één brug te ver is. 

Type leerlingen

Er zijn verschillende type leerlingen. Degene lopend over de brug begrijpen we. We kunnen hem of haar bijhouden. De fietser over de brug geven we voldoende zorg, het aanbod is passend. Degene in de auto is favoriet. Deze leerling heeft geen zorg nodig, begrijpt instructie direct en heeft een passend uitstroomprofiel naar het voortgezet onderwijs. De scholier in de trein kunnen we bijhouden met extra verrijking in de klas. Dan de leerling in de hogesnelheidstrein, die met een vaart over de brug heen rijdt. Deze laten we gaan. Het is een brug te ver om deze te snelle, te directe en te autonome leerling te volgen. En dan is er ook nog het type dat fietsend over de brug gaat, maar dat eigenlijk in de hogesnelheidstrein hoort te zitten. Wegens een andere route is deze scholier op de fiets blijven zitten. 

Uitvallers

Voor de onderpresteerders onder ons dreigt het gevaar om uit te vallen op het voortgezet onderwijs. Zeker de absolute onderpresteerder die niet gesignaleerd is. Of van wie men ervan uitgaat dat het er toch niet inzit, want de resultaten op toetsen zijn ver beneden kunnen. Wanneer (hoog)begaafde leerlingen niet gesignaleerd zijn en uitstromen ver beneden hun niveau, dan zien we deze vaak vastlopen in welbevinden, gedrag en resultaten. Zij lopen een verhoogd risico om op het voortgezet onderwijs dusdanig te struikelen, dat zij thuis komen te zitten of in de jeugdhulpverlening terecht komen. 

Gevolgen

Hoeveel leerlingen moet ik nog tegenkomen met een depressie, tieners die de hoop verliezen omdat ze voor hun gevoel nutteloos bezig zijn. De behoefte aan autonomie, relatie en veiligheid is onvoldoende vervuld , waardoor ze als het ware 'leeg'lopen. Zelfvertrouwen om uiteindelijk wel over de brug te komen verdwijnt langzamerhand. De andere kant kom ik ook tegen. Wanneer de ZON opgaat voor deze unieke leerlingen. Wanneer ze opbloeien en vol zelfvertrouwen de trein in stappen. Om vervolgens vanuit veiligheid en relatie de hogesnelheidstrein in te gaan. Ze worden gelukkig en durven weer autonoom te zijn. Het is fantastisch om deze processen te zien. De dankbaarheid, het toekomstperspectief, de mogelijkheden en snelheid waarmee zij zich ontwikkelen.

Het kan wel!

Ik heb ervaring met onderpresteren, maar ik weet ook hoe volwassenen die geloven in de leerling, hem of haar hieruit kunnen halen. Die vertrouwen geven, uitdagen op een passende manier, waardoor de leerling stap voor stap weer gaat geloven in zijn eigen kunnen en de vleugels durft uit te slaan. Dat is waar wij met de ZON-aanpak voor strijden. We willen meer ruimte in de klas om ook deze kinderen tijdig te kunnen (h)erkennen en begeleiden op een manier die bij hen past, afgestemd op de behoeften van het kind. Er is gelegenheid om zorg en onderwijs te bieden aan zowel 'laag'- als 'hoog'begaafd. Waarin we samenwerken en leren van elkaar. We halen expertise binnen elke school op die gebieden waar we nu nog vaak op het perron staan te wachten, zodat we weten welke richting we uit kunnen gaan.

Pilotschool

Wij zien uit naar het starten van een pilotschool, omdat zoveel kinderen nu de verkeerde richting op gaan. En veel leerkrachten aangeven overbelast te zijn. Ook hebben zij aan behoefte aan professionele ondersteuning. ZON biedt richting, veiligheid en relatie, waarbij we samen voor vroegsignalering en een totale ontwikkeling van het kind gaan. ZON biedt ook samenwerking, ondersteuning en ruimte voor professionals. Benieuwd naar deze aanpak? Lees dan mijn vorige blog.

Advies nodig?

Heb jij ook ervaring met een kind dat vastloopt binnen de zorg of het onderwijs? Een kind waarvan je denkt dat het (hoog)begaafd kan zijn en waar je vragen over hebt. Stel je vraag hieronder, ik geef graag advies.

 

 

name authore here

Esther Jeras

Mijn naam is Esther Jeras, getrouwd en moeder van twee kinderen. Vanuit mijn praktijk Elevation begeleid ik al meer dan 12 jaar kinderen, jongeren en gezinnen. Mijn ervaringen vanuit Elevation zijn divers. Binnen he...

3 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.