Ondersteuning

In zijn onderzoek analyseert Van Dam het effect van het initiatief Jouw Ingebracht Mentor (JIM). Hieruit blijkt dat veel jongeren baat hebben bij de inzet van een persoonlijke mentor. Vaak betreft het een volwassene, zoals een leerkracht of sportcoach, die ondersteuning biedt. Dit pakt op twee manieren gunstig uit: het bevordert de ontwikkeling van jongeren en kan uithuisplaatsing voorkomen.

Eerder onderzoek

Van Dam baseert de conclusies niet enkel op zijn eigen onderzoek. Uit de literatuuranalyse die hij heeft gedaan, blijkt dat informele mentoren significant bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren, zowel op sociaal-emotioneel als op academisch en beroepsmatig terrein.

Meer informatie

Meer details over het onderzoek van Van Dam zijn te vinden op de website van de Universiteit van Amsterdam. 

Bron: www.nji.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.