Jongetje met typemachine

Hulpvragen gezinnen lopen uiteen

Het ontbreekt volgens de wetenschappers vooral aan een gedeelde visie. Deze zou recht moeten doen aan de diversiteit van ondersteuningsvraagstukken én een concretere invulling moeten geven aan bepaalde terminologie. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder passende, integrale hulp, normaliseren en eigen kracht? Er is daarbij veel discussie over wat de juiste hulp is op de juiste plek; hulpvragen van gezinnen en kinderen met psychologische problemen lopen namelijk enorm uiteen qua urgentie en complexiteit.

Aansluiten bij behoeften

Gemeenten geven op verschillende wijze invulling aan samenwerkingsvormen, hun verantwoordelijkheid voor lokale jeugdhulp, aanbesteding en contractering. De onderzoekers adviseren hen om zich vooral te focussen op aansluiting bij de behoeften van de burgers. Brede expertise binnen lokale teams, waaronder die van de jeugd-ggz, zou tevens kunnen helpen om de urgentie van hulpvragen beter in te schatten. 

Meer informatie

Lees voor meer achtergrondinformatie het rapport De Jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen.

Bron: ZonMw

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    78 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.