meisje leest nieuws op telefoon

Opvoedkundig karakter

De pij-maatregel die nu wordt opgelegd wanneer een jeugdige een ernstig misdrijf pleegt, heeft een opvoedkundig karakter. Omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn, kan de jongere nog wezenlijk veranderen. De pij-maatregel is in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling. Tbs hierentegen, is veel meer bedoeld om de samenleving te behoeden voor gevaar. Kinderrechter Susanne Tempel vertelt dat wanneer pij verandert in jeugd-tbs het een stempel drukt op kinderen, alsof ze voor altijd misdadigers zijn. Kinderen met een pij-maatregel gaan naar een jeugdinrichting met gespecialiseerd personeel. Volwassen tbs'ers gaan naar een kliniek.  

Wetsvoorstel

Het advies van de Raad voor Rechtsspraak volgt als reactie op een wetsvoorstel waarin de Pij-maatregel wordt gestroomlijnd met tbs voor volwassenen. In dit voorstel, de concept-Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (kortweg Invoeringswet USB), wordt er onder andere voor gekozen om een aantal essentiële inhoudelijke veranderingen op te nemen op het gebied van tbs, de pij-maatregel en verjaring van opgelegde straffen. Deze stuiten op groot bezwaar bij de Rechtspraak.

Verjaring van straffen

In het voorstel staat bijvoorbeeld dat de verjaring van straffen op de schop gaat. Gevolg hiervan is dat elke veroordeelde zijn hele leven ingehaald kan worden door een straf die in een ver verleden is opgelegd. Dit is in strijd met de beginselen van het jeugdstrafrecht. Het doel daarvan is om de ontwikkeling van kinderen bij te sturen en dit na een bepaalde tijd te laten vervallen. De wet is volgens de Raad geen manier om de rechtsgang te verbeteren wanneer het om jeugdigen en ernstige misdrijven gaat.

Bron: Telegraaf, Rechtspraak.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.