In gesprek met elkaar

Resultaatgerichte bekostiging

Heel veel blijkbaar. De gemeenten in de regio Haaglanden hebben partijen namelijk uitgenodigd zich in te schrijven op een nieuwe aanbesteding voor het bieden van jeugdhulp vanaf 2020. Ze hebben na diverse marktconsultaties (overleg tussen aanbieders en gemeenten) besloten om voor resultaatgerichte bekostiging te kiezen. Hierbij wordt voor de start van de zorg afgesproken welk doel behaald moet worden en binnen welke termijn. Om te zorgen dat het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het behalen van het resultaat kiest de regio ervoor om één hoofdaannemer aan te stellen per traject. Zij zijn financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor het behalen van het doel. 

Drie percelen

De jeugdhulp wordt vanaf 2020 opgedeeld in drie groepen: de wijkteams, de specialistische jeugdhulp en de hoogspecialistische jeugdhulp. Aanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp moeten al het aanbod zelf kunnen bieden of samen met een andere organisatie verzorgen middels hoofd- en onderaannemerschap. De wijk- of buurtteams vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen gemeente. Zij maken lokaal beleid en zorgen zelf voor de uitvoering. De specialistische zorg zal in profielen en intensiteiten worden ingedeeld. De zorginstelling die een traject krijgt toegewezen, is verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat en kan daar andere partijen voor inschakelen. Bij aanvang wordt 50% van de trajectprijs betaald, de andere helft na afronding. Ook zullen zorgaanbieders garanties moeten afspreken als binnen een aantal maanden na afronding de problemen toch weer terugkeren. 

West-Brabant-West als voorbeeld?

Het model van de aanbesteding komt uit West-Brabant-West en wordt in aangepaste vorm ook gebruikt in de regio Amsterdam. Het is bijzonder te noemen dat de gemeenten kiezen voor het model van resultaatbekostiging aangezien in West-Brabant-West behoorlijk veel ophef is ontstaan over de gevolgen van deze manier van inkopen na het stoppen van jeugdhulpinstelling Juzt. De keuze voor dit model zal ongetwijfeld ook in de regio Haaglanden gaan zorgen voor aanzienlijke bezuinigingen. De tarieven voor de verschillende profielen zijn erg laag en zullen behoorlijk veel zorginstellingen voor grote uitdagingen stellen.

Kort geding

Op dit moment kunnen aanbieders inschrijven voor een contract vanaf 2020. Via H10 inkoop kunnen zij alle informatie vinden over de aanbesteding. Het is opvallend dat de website geen melding maakt van het feit dat er door een zorgaanbieder een kort geding is aangespannen tegen de gemeenten. De jeugdhulpaanbieder uit de regio Den Haag is het oneens met de gang van zaken, de tarieven en de voorwaarden van de aanbesteding. Het kort geding dient medio september. Wat zullen de gevolgen zijn? Een ding is wel ‘duidelijk’: of en hoe de zorg vanaf 2020 in de regio Haaglanden geregeld gaat worden is nog zeer onduidelijk... Ik blijf de ontwikkelingen volgen.

name authore here

Erik van der Zijden

Sociaal ondernemer, voormalig bestuurder jeugdhulp en betrokken bij innovaties binnen de jeugdhulp zoals Garage2020 en Bij Mees.

6 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.