Jongetje met microfoon

KOOS en Spoor030

Vanaf 1 januari 2020 zijn twee consortia van partijen verantwoordelijk voor alle specialistische jeugdhulp in Utrecht: KOOS en Spoor030. KOOS is een samenwerking tussen Altrecht, De Rading, De opvoedpoli, Reinaerde en Youke. Dokter Bosman, Intermetzo en Timon vormen samen Spoor030. Na een uitgebreide aanbestedingsperiode heeft de gemeente besloten om elk consortium wijken te geven waar zij verantwoordelijk voor zijn. Zie de download onderaan om te zien wie in jouw wijk verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Waarom deze grote verandering?

In Utrecht wonen ongeveer 70.000 kinderen onder de 18 jaar. De gemeente wil de zorg graag samen met partners vernieuwen en verbeteren. Vandaar dat ze in Utrecht vanaf 2020 de specialistische zorg op een andere manier gaan regelen. Dichtbij en op maat, in teams in de buurt en zorg die erop gericht is dat kinderen en jongeren zoveel als mogelijk opgroeien in een gezin. Na veel overleg heeft de gemeente besloten om alle specialistische jeugdhulp en dus ook de buurt- en wijkteams aan Spoor 030 en KOOS te gunnen. Alleen de SAVE-teams en Veilig Thuis vallen buiten de gunning.

De gevolgen

Stel je krijgt zorg van een organisatie die niet bij KOOS of Spoor030 aangesloten is? Goede vraag! Gelukkig heeft de gemeente daar afspraken over gemaakt. In het kort komt het erop neer dat trajecten die nog lopen tot eind 2020 gewoon bij de bestaande organisatie voortgezet kunnen worden. Daar gaat dus niks veranderen. Als de zorg na 2020 doorloopt, bijvoorbeeld omdat de jeugdige in een pleeggezin zit, dan zijn er veel opties volgens de gemeente. Bij voorkeur wordt de zorg overgedragen aan een partij die in KOOS of Spoor030 zit. Daarnaast kunnen niet- gecontracteerde zorginstellingen proberen om een contract met KOOS of Spoor030 te krijgen. In incidentele gevallen kan de gemeente besluiten om de financiering direct met deze instelling te regelen. 

Conclusie?

Utrecht gaat het anders doen. Het gaat allemaal beter worden voor de jeugdigen van Utrecht e.o. Dat hebben wij de afgelopen tijd vaker gehoord. Of Koos en Spoor030 daadwerkelijk verschil gaan maken zal zich moeten uitwijzen de komende jaren. Dat er voor hulpverleners en gezinnen weer heel veel gaat veranderen is duidelijk. Gelukkig heeft de gemeente een overzicht gemaakt met alle veranderingen en contactgegevens voor vragen en opmerkingen. Bij Mees houdt de ontwikkelingen uiteraard voor je in de gaten.

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    93 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.