Jongen die moedeloos alleen in het park zit.

Het doel

De Alliantie Kinderarmoede Nederland, een initiatief van Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, heeft een duidelijk doel voor ogen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen. Van de meer dan 100 organisaties die de alliantie onderschreven, wordt verwacht dat zij zich voor dit doel onvoorwaardelijk inzetten. Het belangrijkste uitgangspunt is het luisteren naar de wensen van kinderen en gezinnen. 

De aanpak

De Alliantie wil haar doelen bereiken door armoede en gevolgen van armoede allereerst te signaleren, vervolgens bespreekbaar te maken en uiteindelijk op te lossen. Daarbij wordt actief samenwerkt en maken organisaties gebruik van elkaars expertises. Bovendien worden best practises gedeeld. Uit de alliantieaanpak blijkt een sterke inzet op gezamenlijkheid in verscheidenheid. De verschillende organisaties gaan samen voor één doel: kinderarmoede op nul in 2030. 

En jij als jeugdhulpprofessional?

Ongetwijfeld heb je de start van de Alliantie Kinderarmoede Nederland, op 26 maart, in het nieuws gezien. Daar bleef het echter voornamelijk abstracte informatie over de doelstellingen van de Alliantie waar je niet zoveel mee kunt. Echter, de gekozen aanpak concretiseert het doel: ze creëert een stappenplan van achtereenvolgens signaleren, bespreken en oplossen van (gevolgen van) armoede waarmee je ook zelf aan de slag kunt om kinderarmoede terug te dringen. Sterker nog: het laat zien dat kinderarmoede tegengaan in de praktijk van alledag niet zo moeilijk is als het lijkt. 

Hoe pak je het aan?

Spreek je een kind dat aangeeft nooit met schoolreisjes mee te gaan, vraag dan door of hij zich toevallig ook zorgen maakt over of er thuis genoeg geld is. Zoek, als dat het geval blijkt te zijn, contact met ouders/verzorgers én hulpverleners binnen of buiten je organisatie. Ter informatie kun je de lijst van Alliantiepartners raadplegen op de website van de Alliantie. Ga tot slot met elkaar om de tafel zitten zodat er een oplossing ontstaat waar iedere partij zich in kan vinden. Een extra advies die je voorafgaand aan elk van de drie fases kunt gebruiken: verdiep je goed in de gevolgen van kinderarmoede. Al is het maar voor het geval een kind en/of zijn ouders zich bezwaard voelen om hulp te accepteren. 

Op de hoogte blijven

Ook het feit dat de Alliantie haar concrete en organisatie-overstijgende aanpak een nieuwe impuls wil geven aan de bestrijding van kinderarmoede doet een indirecte oproep om jezelf te blijven informeren. Het belang ervan wordt bovendien onderstreept doordat alle Alliantiepartners beloofden het probleem van kinderarmoede actief aan te pakken. In de toekomst kan het zodoende zomaar zijn dat wat vandaag nog dé oplossing leek, men morgen misschien verguist als achterhaald. En mogelijk kunnen inzichten uit vakgebieden verwant aan de kindermoedebestrijding zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, verrassend licht werpen op de aanpak van kinderarmoede. Het is dus kwestie om op de hoogte te blijven van wat speelt in jeugdhulpland, via bijvoorbeeld dit platform.

Ga je de aanpak gebruiken?

Ga jij de aanpak van de Alliantie Kinderarmoede in de praktijk gebruiken? Ik lees je antwoord graag hieronder. Kun je op basis van kennis over of ervaring met kinderarmoedebestrijding andere jeugdhulpprofessionals handige tips geven? Of wil je misschien je (succes)verhaal delen? Reageer vooral onder deze blog! 

name authore here

Nelleke Bogaard

Student Nederlandse taal en cultuur met een onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Schrijft voor bijMEES over actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg die te maken hebben met onderwijs, beleid of onderzoek.

1 artikel

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies: Accepteren Weigeren