Enquête

Uit enquêtes die in de periode 2014-2016 bij ouders zijn afgenomen, blijkt dat bijna vier op de tien kinderen van 1 tot 12 jaar voldoende groente en fruit eten. Iets meer dan de helft van de kinderen in dezelfde leeftijdscategorie eet genoeg vis. Tevens toont het onderzoek aan dat kinderen met hoogopgeleide ouders vaker voldoen aan de voedingsnormen dan die met lager opgeleide ouders.

Richtlijnen in Beeld

Meer informatie

Jaarlijks wordt de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor door het CBS afgenomen in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum, met als doel om een beeld te krijgen van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en preventief gedrag van de Nederlandse bevolking. Jaarlijks nemen ongeveer 1100 kinderen van 1 tot 12 jaar deel aan de enquête.

Bron: www.cbs.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    71 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.