Twee meisjes in studio

Problemen Kenter Jeugdhulp

Naast de forse financiële verliezen, waren er voor het zomerreces ook zorgelijke signalen over de bedrijfsvoering. Dit ging met name over het functioneren van het ICT-systeem. Samen met jeugdzorgregio's IJmond en Zuid-Kennemerland, waar Kenter ook actief is, is besloten onderzoek te laten doen naar de (continuïteit) van de instelling. Drie wethouders uit deze gebieden vormen een stuurgroep en houden hierop toezicht. De jeugdhulporganisatie zelf komt waarschijnlijk op 1 september met verbetervoorstellen. 

Didier Dohmen

Kenter Jeugdhulp heeft tevens per 1 juli een nieuwe interim-bestuurder aangetrokken die de regionale jeugdzorginstelling uit de financiële problemen moet helpen. Didier Dohmen vervangt bestuurder Rob van Dam.

Bron: HCNieuws

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    77 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.