Jongetje met typmachine

Verruiming

Vorig jaar werd de leeftijdsgrens voor jongeren in de pleegzorg al verhoogd naar 21 jaar, maar dit is niet voldoende volgens De Jonge. De leeftijd waarop een jeugdige toe is aan zelfstandigheid verschilt volgens hem. Vaak wordt er de behoefte uitgesproken de plek in het gezinshuis na de achttiende verjaardag een tijdje langer aan te houden. De Jonge wil met de VNG afspraken maken over het verder verschuiven dan de grens. De financiële gevolgen daarvan neemt hij mee in de Voorjaarsnota.

Toejuichen

Mariska van Baat, werkzaam bij het NJI, juicht het voornemen van de minister toe. De betreffende jongeren hebben in veel gevallen een problematisch en onveilig verleden. Gezien het feit dat de gemiddelde leeftijd om uit huis te gaan in Nederland op 24 jaar ligt, vind zij het dan ook niet meer dan terecht om ook deze jongeren langer de tijd te geven om op eigen benen te kunnen staan. Juist zij hebben deze extra tijd en ondersteuning vaak nodig.

Onderzoek

Uit onderzoek is bekend dat de beoogde verruiming veel leed en daarmee uiteindelijk maatschappelijke kosten kan voorkomen. Te vroeg uit huis gaan brengt meerdere risico’s met zich mee, waaronder schooluitval, werkloosheid, schulden, verslaving, dakloosheid en verkeerde vrienden. Volgens Baat krijgen jongeren door een hogere leeftijdsgrens binnen gezinshuizen meer tijd om hun opleiding af te maken en zich op de toekomst voor te bereiden. Hierbinnen moet volgens haar wel de juiste ondersteuning worden geboden.

Bron: NJI

 

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.