Manifest voor het kind roept op tot allerbeste zorg voor kinderen

Aanleiding

Eén op de tien kinderen krijgt in zijn jeugd kortere of langere tijd te maken met problemen. De oplossing? Extra hulp, zorg en ondersteuning, passend bij wat het kind nodig heeft. Echter, voor een groeiend aantal kinderen is het aanbod ontoereikend, de beschikbaarheid minimaal en de wachtlijsten lang. Dit terwijl het VN-Kinderrechtenverdrag de garantie biedt dat alle kinderen recht hebben op de best mogelijke gezondheid en op toegang tot passende jeugdhulp wanneer zij dit nodig hebben. Tijd voor actie. Met het Manifest voor het Kind hopen uiteenlopende organisaties - van vakbond FNV en stichting het Vergeten Kind – een positieve impuls te geven aan de overheid en samenleving. Met als doel: gezamenlijk de zorg voor kinderen verbeteren. 

Het manifest

Verandering moet volgens de manifestondertekenaars bewerkstelligd worden door de focus op een drietal punten. Hieronder volgen ze, mét een concrete vertaling naar de jeugdhulppraktijk. 

1.    Kinderen en professionals staan centraal

Allereerst kinderen, vervolgens de gezinnen en daarnaast ook de professionals moeten de kern vormen van de jeugdzorg. Het systeem eromheen, dus inclusief de formulieren, wachtlijsten en gesprekken, dient ter ondersteuning en vormt zodoende niet de leidraad. Daarom adviseer ik jou als jeugdhulpverlener om tegenover je leidinggevende, je werkgever of de gemeente te benadrukken dat je niet alleen het kind en zijn of haar ouders de beste hulp wilt bieden, maar dat jijzelf ook de best denkbare toerusting verdient om kinderen en ouders optimaal te begeleiden. 

2.    Goede zorg heeft een prijs

Goede zorg betekent kwalitatieve zorg. En aan kwalitatieve zorg hangt een prijskaartje. Andersom moet het beschikbare geld ook daar terechtkomen waar het daadwerkelijk nodig is. Als de jeugdhulp dan in verhouding toch flink wat geld kost, belooft het immers vele vruchten. Ik raad je als jeugdhulpverlener dan ook aan om je bewust te zijn van je waarde. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in sociaal opzicht. Je (emotionele) betrokkenheid bij het kind telt immers mee. 

3.    Zorg voor jeugd is van maatschappelijk belang

Zorg aanbieden aan kinderen maakt het mogelijk dat zij een volwaardige plaats kunnen innemen in de maatschappij. Vanwege de bijdrage die kinderen mede door de jeugdhulp uiteindelijk aan de samenleving zullen leveren, moet iedere burger zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid voor de hulp voor kinderen. Daarom adviseer ik jou als jeugdhulpprofessional je trots voor de jeugdhulpsector te expliciet te benoemen in je sociale omgeving (lees: familie en vrienden). Het tegenovergestelde daarvan, klagen, heeft namelijk in ieder geval geen bewustwording als effect.

In de praktijk

Ga jij de actiepunten van het manifest voor het kind toepassen in de praktijk? Worden ze misschien zelfs je uitgangspunten? Of vind je het manifest ergens in tekortschieten? Ik lees het graag in de reacties op deze blog. 

name authore here

Nelleke Bogaard

RMA-student Nederlandse literatuur en cultuur met een onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Schrijft voor bijMEES over ontwikkelingen in jeugdzorg-en onderwijsland.

18 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.