Passend Onderwijs

In 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd, waarbij het de bedoeling was dat meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs zouden blijven. Hoewel dit de eerste jaren die volgden goed ging, staat de huidige situatie haaks op deze wet.

Integratie in het regulier onderwijs

'Leerkrachten hebben met alle goede wil geprobeerd kinderen binnenboord te houden, maar dat lukt niet meer', aldus Wim Ludeke, voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso). Reguliere basisscholen kampen met grote klassen en weinig docenten, waardoor het extra lastig is om leerlingen met gedragsproblemen in het systeem te integreren.

Meer informatie

Het Ministerie van Onderwijs heeft nog niet gereageerd. Meer informatie is te vinden op de website van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.

Bron: www.ad.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.