Vaste zorgaanbieder

Om de administratie en de financiering van zorg in het onderwijs te vereenvoudigen, is het de bedoeling dat scholen voortaan met niet meer dan één of twee zorgaanbieders werken. Dit met het doel om vaste zorgassistenten in de klas te plaatsen - iets dat voorheen niet vanzelfsprekend was. Ouders worden betrokken bij de selectie van de zorgaanbieder.

Onderwijsprogramma

Voor kinderen met een beperking is het niet altijd haalbaar om een volledig onderwijsprogramma te volgen. Echter worden zij daar momenteel wel toe verplicht. Om hier verandering in te brengen, komen er speciale onderwijszorgarrangementen voor kinderen met (meervoudige) psychische of lichamelijke beperkingen. Onderwijszorgpilots in gemeenten als Rotterdam en Almere tonen aan dat deze arrangementen soms een uitkomst zijn.

Leerplichtwet

Ook wil het kabinet de Leerplichtwet aanpassen, zodat kinderen niet langer een vrijstelling krijgen zonder dat er is gekeken of zij met maatwerk toch nog onderwijs kunnen krijgen. Er komt meer subsidie vrij voor onderwijszorgconsulenten die ouders en hun kinderen kunnen ondersteunen bij het vinden van een passend aanbod van zorg en onderwijs.

Meer informatie

In de kamerbrief van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister De Jonge (VWS), is te lezen hoe zij de combinatie van zorg en onderwijs beter willen regelen voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte.

Bron: www.rijksoverheid.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    74 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.