Jongeren die met elkaar in gesprek zijn over psychische problemen

MIND Young Academy

MIND en Diversion richten de MIND Young Academy op om jongeren in het voortgezet onderwijs (VO) en in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te helpen die moeite hebben met praten over psychische problemen. Zoals de term ‘academy’ al aangeeft, gaat het om een lesprogramma waarin jongeren die zelf psychische problemen hadden de klas in gaan om hun ervaringen te delen en met hun leeftijdsgenoten in gesprek te raken. Dit project heeft als doel om preventie en vroegtijdige signalering van problemen met de psychische gezondheid te bewerkstelligen.

Evaluatie van de MIND-doelstellingen

Maar voldoet de MIND Young Academy wel aan deze doelstellingen, zo vroegen MIND en Diversion zich af toen het lesprogramma een aantal jaar functioneerde. Daarom schakelden ze het Verwey-Jonker Instituut in voor een evaluatieonderzoek. Dat onderzoek werd gedaan onder alle betrokkenen bij de MIND Young Academy, oftewel onder het geheel van onderwijsprofessionals, peer educators en leerlingen. Interviews werden gedaan, observaties werden uitgevoerd tijdens de MIND-lessen en een enquête werd afgenomen.

Onderzoeksresultaten

Wat volgt uit de enquête is dat leerlingen na het volgen van het lesprogramma in ieder geval beter weten wat psychische klachten zijn. De interviews en observaties lieten gezamenlijk zien dat peer educators het bespreken van en/of het zoeken van hulp bij psychische problemen gemakkelijker maakten. Kortom, leerlingen worden niet alleen binnen de klas maar ook buiten de klas aan het denken gezet over psychische gezondheid en gaan na de lessen zelf aan de slag om psychische problemen op te lossen. Naast leerlingen zien ook peer educators dat zij de bespreekbaarheid van psychische problemen vergroten. Onderwijsprofessionals zijn bovendien blij dat jongeren waarvan ze niet vermoeden dat zij kampten met psychische problemen zich na de MIND-lessen gemakkelijker bij hen melden voor hulp.

Adviezen voor een versterking tussen onderwijs en jeugdhulp

Het feit dat zelfs een lessenserie van drie lessen over psychische gezondheid al bijdraagt aan een effectievere jeugdhulp bij psychische problemen, roept om sterkere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Mijn advies aan jeugdhulp- en onderwijsprofessionals zou dan ook zijn om meer lastig bespreekbare onderwerpen in de vorm van een lesprogramma te gieten. Met een lessensysteem zijn leerlingen namelijk bekend en dat heeft zodoende de beste kans van slagen wil je de bespreekbaarheid van bepaalde onderwerpen vergroten. Een ander advies zou zijn om het systeem van peer educators nog veel vaker te gebruiken: dat creëert immers een gelijkwaardige houding tussen 'docent' en leerling. En tot slot verdient ook het voorlichten of informeren over jeugdhulpgerelateerde thema's de aandacht in het onderwijs, aangezien (wellicht ongeïnteresseerde) leerlingen er ook daadwerkelijk wat van opsteken.

Deel je eigen ervaringen en tips!

Heb jij goede ervaringen met de MIND Young Academy? Deel ze hieronder. Of nog beter: geef aan hoe je een lesprogramma over, een systeem van peer educators rondom of voorlichting over bijvoorbeeld psychische problemen mogelijk kunt inzetten voor een effectievere jeugdhulp.

name authore here

Nelleke Bogaard

RMA-student Nederlandse literatuur en cultuur met een onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Schrijft voor bijMEES over ontwikkelingen in jeugdzorg-en onderwijsland.

18 artikelen

Gerelateerde blogs

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.