Sleutel

De laatste ontwikkelingen

Er zijn diverse ontwikkelingen die aan elkaar zijn gerelateerd.

 • Vanuit de wetgeving: per 1 juli 2020 heeft de cliënt recht op elektronische inzage in zijn dossier en in de logging.
 • Stimulering van e-health: de rijksoverheid heeft met het project VIPP-ICT een stimuleringsfonds geschapen om patiënten gebruik te laten maken van e-health. Dit traject is vier jaar geleden ingezet in de ziekenhuizen en GGZ. Afgelopen voorjaar is de eerstelijn aangehaakt en deelname van de jeugdzorg is op dit moment in discussie.
 • Het gebruik van statistiek en benchmarking. Zie bijvoorbeeld het project Gezonde Zorg Gezonde Regio (GZGR) in Zuid-Holland Noord waarbij de huisarts samen met de patiënt een goed beeld krijgt van hoe de patiënt ervoor staat.
 • Standaardisatie van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een app waarop de patiënt inlogt om toegang te krijgen tot al zijn zorgapplicaties. Er zijn tientallen PGO’s op de markt, reden waarom een standaard genaamd Medmij in het leven is geroepen. Op basis van deze standaard, die bedoeld is voor ICT-leveranciers, kunnen EPD’s, e-health applicaties en gezondheidsapps gaan 'praten' met de PGO van de patiënt. De patiënt kan zijn eigen PGO uitzoeken en komt centraal te staan in de informatievoorziening.
  Verschillende bronnen van waaruit PGO's zijn ontstaan:
 1. Er zijn PGO's die als zodanig zijn bedoeld, dus bedoeld zijn als platform voor de patiënt om in te loggen. Een voorbeeld is Quli.
 2. Er ontstaan PGO's als opvolger van een patiëntenportaal van een keteninformatiesysteem (KIS). Een voorbeeld is de PGO Engage die is ontwikkeld uit het patiëntenportaal E-vita van Philips VitalHealth.
 3. Ook kan een PGO zich ontwikkelen vanuit een app die patiënten met een specifieke aandoening ondersteunt. De Bijnierapp van Stichting BijnierNET is de eerste aandoening-specifieke app die de standaard Medmij ondersteunt.

Veel ICT-leveranciers bouwen de Medmij standaard in in hun zorgapplicaties om per 1 juli 2020 aan hun wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Eén voordeur

Zonder PGO zal de cliënt in de toekomst op elke zorgapplicatie apart moeten inloggen, zoals op het portaal van het ziekenhuis, van de huisarts, de diëtist, het keten informatiesysteem, de GGZ, de e-health applicatie van de GGZ en applicaties van de jeugdzorg. Met een PGO heeft de patiënt één voordeur en kan bovendien in zijn PGO van alles regelen zoals toestemming geven en intrekken voor inzage in zijn gegevens. Ook zal het PGO op termijn een compleet patiëntbeeld te zien geven.

Samen kijken

Een praktisch dingetje is dat veel patiënten niet de moeite zullen nemen om in te loggen in hun PGO. Zonde toch? Maar er is een oplossing. Voor een echt compleet cliëntbeeld zal de hulpverlener samen met de cliënt achter het scherm moeten zitten, samen kijkend in de PGO van de cliënt. De elektronica forceert direct intermenselijk contact. Een mooie toekomst dient zich aan! Voor nu is de boodschap:

 • Registreer in je dossier alsof de cliënt over je schouder meekijkt want straks heeft de cliënt online inzage in het dossier.
 • Kruip gerust samen met de cliënt achter het scherm in het dossier dat je zelf bijhoudt, tenminste als de privacy van derden daarmee niet in het geding komt. Ook dat laatste is een kwestie van goed registreren.
Twee grafieken

De cliënt komt centraal te staan in het regelen van uitwisseling van zijn gegevens tussen systemen en ook door zelf zijn gegevens te delen met andere partijen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.