Opvoedhulp werkt voor de één beter dan voor de ander

Interventies

Sommige kinderen vertonen meer opstandig en dwars gedrag dan normaal. Het risico van dit gedrag is dat het zich kan ontwikkelen tot een gedragsstoornis, schooluitval en delinquentie. Om dit te voorkomen bestaan er tal van hulpprogramma’s in Nederland. De onderzoeksgroep waar Van Aar werkzaam is, bekijkt onder meer de werkzaamheid van deze vorm van hulp.

Cursus loont

Van Aar analyseerde veertig studies. Op de korte termijn hebben deze interventies, direct na de cursus, een positief effect. Ook op de lange termijn –variërend van een maand tot drie jaar- blijft dit effect bestaan. Hieruit concludeerde zij dat het loont wanneer ouders een opvoedcursus of –interventie volgen.

Wie profiteert meer?

Van Aar bestudeerde 287 gezinnen die drie jaar geleden een opvoedinterventie volgden. Zij ontdekte dat het positieve effect van de cursus na drie jaar nog steeds aanwezig was. Ook zag zij een overeenkomst bij ouders waarbij het effect het grootste bleef: ouders die in eerste instantie hard en inconsequent reageren op hun kinderen. In gezinnen waar de opvoedstijl deze aard had, was het positieve effect van de behandeling het grootste.

Opvoedstijl

Van Aar legt in haar onderzoek uit dat de opvoedstijl van ouders bepalend is voor het gedrag van het kind. Het is één van de belangrijkste factoren voor het in stand houden van dwars en opstandig gedrag. Als ouders hard en inconsequent reageren op kinderen kan zich een patroon ontwikkelen waarin ouders en kind elkaar versterken in boos en dwingend gedrag. Volgens Van Aar moet je ouders dan ook goed selecteren. Wanneer de opvoedstijl al warm en consistent is, zal de interventie weinig uithalen terwijl er, wanneer dit niet het geval is, dus op lange termijn grote effecten te behalen zijn.

Bron: Volkskrant

Opvoedhulp werkt voor de één beter dan voor de ander

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    82 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.