'Vertrouwelijk?'

Het rapport is volgens Berenschot 'vertrouwelijk'. Het staat echter gewoon online en is dus voor iedereen te lezen. Berenschot heeft namens GGZ Nederland het onderzoek uitgevoerd onder 21 jeugdhulpaanbieders, waarvan zestien ggz-instellingen. De uitkomsten van het onderzoek naar de reële kostprijzen hebben geresulteerd in een handreiking die kan worden gebruikt door gemeenten en instellingen om tot goede tarieven te komen. 

Tekorten

Gemeenten kampen met enorme tekorten, veroorzaakt door een toenemende vraag naar (jeugd)hulp en de dalende inkomsten vanuit het rijk. Het is dus logisch dat zij steeds meer gaan zoeken naar manieren om jeugdhulp betaalbaar te houden. Een veel gehanteerd middel is om te korten in de tarieven van instellingen. Steeds vaker komen er berichten in de pers dat gemeenten miljoenen gaan besparen door lagere tarieven af te spreken, met alle gevolgen van dien. Voor veel ggz-partijen is de vraag naar lagere tarieven een steeds groter wordend probleem. De gemeenten zullen echter het rapport van Berenschot als uitgangspunt gaan gebruiken in hun onderhandeling.

Kostprijzen GGZ

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat de kostprijs van een medewerker afhankelijk is van het opleidingsniveau. In het rapport staat uitgebreid uitgelegd hoe ze tot deze prijzen zijn gekomen. In de GGZ blijkt dat 60,9% van de tijd (1144 uur per jaar) declarabel is. Op pagina zestien staat vermeld wat de gemiddelde kostprijs voor een productief uur op basis van opleidingsniveau is:

  • MBO: € 99,09 euro per uur
  • HBO: € 103,25 euro per uur
  • HBO+: € 108,49 euro per uur
  • WO: € 119,18 euro per uur
  • WO+: € 130,65 euro per uur

Waarom gaat dit rapport niet helpen?

Stel, jij bent van een gemeente en verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. Dan wil je de beste zorg voor de beste prijs. Vervolgens ga je shoppen bij verschillende aanbieders. Je komt ook met een ggz-partij in gesprek. Tijdens de onderhandeling komt het rapport van Berenschot op tafel om duidelijk te maken dat de inzet van een MBO-professional bij hen € 99,09 euro per uur moet kosten. Nou ja, eigenlijk meer, want dat is de kostprijs. De medewerker van de gemeente vraagt nog even hoeveel uur zij gemiddeld per jaar in rekening gaan brengen. Maar liefst 1144. Voor de gemeente kost een medewerker op MBO niveau per jaar € 113.358,- en dat is natuurlijk veel te veel geld. In dit rapport is nu alle zorg op één hoop gegooid en is het uitgangspunt de unieke, lees dure, zorg geworden.

Concurrentie

De jeugd-ggz heeft een unieke positie in Nederland. Een deel van hun aanbod is heel uniek voor de sector. Denk aan: opname-afdelingen, onderzoeksteams, acute jeugdpsychiatrie etc. Deze hulp is ook heel kostbaar. Het andere, niet unieke, deel van het aanbod wordt ook aangeboden door andere professionals of instellingen. Zij zullen nooit of te nimmer € 113.358 per jaar vragen of krijgen voor de inzet van een MBO-geschoolde medewerker. En terecht, want op basis van de hoogste schaal en trede in de CAO kan de gemeente deze medewerkers veel beter zelf in dienst nemen. Dan blijft er zelfs nog genoeg geld over om iedereen een leuke auto van de zaak  te geven...

Wat moet de jeugd-ggz wel doen?

De jeugd-ggz moet dit rapport snel weer 'vertrouwelijk' maken en eerst kijken welk totaalaanbod er precies is voor de jeugd. Bestuderen welk deel echt uniek is en een noodzaak voor een goed functionerend stelsel. Voor het overige grootste deel van de jeugdzorg, zoals ambulante hulp en de inzet in buurtteams, moet dan een apart kostprijsstaatje worden gemaakt. Dit kan je natuurlijk ook overlaten aan de 'andere' partijen.

Bron: GGZ Nederland 

name authore here

Erik van der Zijden

Sociaal ondernemer, voormalig bestuurder jeugdhulp en betrokken bij innovaties binnen de jeugdhulp zoals Garage2020 en Bij Mees.

6 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.