Meisje op de rug van moeder

De ACT

Denise Matthijssen neemt de lezer vanaf het begin snel en helder mee de ACT in (zie uitleg onderaan de blog). Met aansprekende voorbeelden laat ze de ouders nadenken over het eigen karakter en dat van hun kind, welke opvoedingswaarden ze hebben, wat ze willen dat hun kind leert en welke hindernissen er zijn om die te bereiken. Veel aandacht is er voor de psyche van de lezer: wat voor opvattingen heb je over jezelf en over het ouderschap? En ook: heb je door die opvattingen misschien minder speelruimte om flexibel te schakelen als ouder? Bijvoorbeeld bij een moeder die wil dat het gezellig blijft en dus geen grenzen durft te stellen. Door het boek heen staan een tiental mindfulness oefeningen om de A van acceptance meteen in de praktijk te leren brengen.

De ouder als reisleider

Het boek bevat veel leuke en bruikbare metaforen waar je als hulpverlener op terug kunt grijpen. De oefeningen staan apart gekaderd in de tekst en kun je daardoor ook goed los gebruiken, al zit de kracht van de opdrachten wel in het totaalpakket. Visie is vooral dat de ouder de reisleider is en dus zijn gedrag bewust moet inzetten om het kind te kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling. Om dat te kunnen, moet de ouder leren afstemmen, balanceren en sturing geven. Veel aandacht gaat naar hoe dat sturing geven in de knel komt door persoonlijke processen bij de ouder zoals piekeren. Casussen door het boek heen gaan over angstige ouders met angstige kinderen, ouders die moeite hebben grenzen te stellen of ouders die door er te dicht op te zitten het contact te verliezen.

Toepasbaarheid

Het boek is toepasbaar op alle mogelijk denkbare opvoedproblemen en ook op veel voorkomende eigen problematiek van ouders. In de laatste hoofdstukken is nog aandacht voor specifieke doelgroepen (gescheiden ouders, ouders van kinderen met stoornissen) maar deze voegen niet veel extra's toe. Ook in deze situaties gaat het immers om gevoelens en gedachten, behoeften en wensen en hoe hier richting aan te geven. Door de schrijfwijze leest het erg ontschuldigend: alle ouders maken zich zorgen over hoe ze opvoeden en alle ouders doen het niet precies zoals ze zouden willen. Hoe zorg je ervoor dat die zorgen niet met je op de loop gaan, maar je zelf de koers bepaalt?

Zelfinzicht is nodig

Het boek vraag een behoorlijk zelfinzicht van de lezer. Ook al stimuleren de vele oefeningen dit inzicht, niet iedere ouder zal de oefeningen zelfstandig kunnen doen (of komt dan tot wat de hulpverlener mogelijk als kern van de problematiek zal zien). Dit boek is zeer geschikt als werkboek om samen met ouders te doorlopen, bijvoorbeeld tijdens ouderbegeleiding. De ouder die al wat zicht heeft op zichzelf kan het ook goed zelf lezen. Het boek is minder bruikbaar voor mensen die überhaupt niet snel een boek ter hand nemen: het zijn kleine letters, de informatiedichtheid is hoog en het aantal plaatjes is gering. Er zal alleen effect zijn als de beschreven oefeningen serieus gedaan worden (net zoals dat lezen over het effect van meditatie niet voldoende is om meer in het moment te komen).

Voordeel

Het boek doet erg compleet aan, terwijl het toch niet erg dik is: 221 pagina's inclusief bijlages. De auteur snijdt veel onderwerpen aan die ze kort toelicht: van een gehele uitleg wat ACT is tot de ontwikkelingsgebieden van kinderen en uitleg over interactiecirkels. Dit is een groot voordeel, maar voor veel ouders die in de hulpverlening zitten zal langer stilstaan bij  de diverse onderdelen nuttig zijn.

Samenvatting

 • Algemeen: goed leesbaar boek, weinig plaatjes, veel tekst, goede uitleg theorie.
 • Toepasbaarheid in de hulpverlening: zowel door ouders zelf  te lezen, als geschikt voor in gesprekken.
 • Type problematiek: toepasbaar op nagenoeg alle opvoedproblematieken, specifiek geschikt bij mogelijke ouder/kind-relatieproblemen en ouders met eigen (lichte) problematiek.
 • Type lezers: ouders die open staan voor wat introspectie, ouders die gewend zijn te lezen.
 • Extra's: handige bijlagen met lijstjes eigenschappen en waarden om te gebruiken tijdens sessies.

Je vindt het boek ook in de webshop.

Jij bent de reisleider van de ontwikkelingsreis van je kind

Denise Matthijssen

Wat is ACT?

De Acceptance en Commitment Therapy is een relatief nieuwe therapievorm, een zogenaamde derde generatie therapie. De ACT richt zich vooral op hoe men zich verhoudt tot zijn klachten. Doel is niet specifiek om de klachten te verminderen maar ermee te leren omgaan. Een van de belangrijkste boodschappen binnen de ACT is dat onprettige gevoelens bij het leven horen en dat hiermee leren omgaan dus van groot belang is. In plaats van onprettige gevoelens te vermijden leert de therapie mensen om deze met compassie te bekijken (hier komt de mindfulness om de hoek kijken). Vervolgens is er aandacht voor wat voor een persoon van waarde is en hoe hier in het huidige leven (dus mét mogelijke klachten) vorm aan gegeven kan worden (dit is het commitment). De ACT wint aan terrein en uit divers onderzoek (o.a. bij stemmingsstoornissen en SOLK) blijkt ook dat het effectief is.  

name authore here

Annemarie Wilschut

Ik ben opgeleid als NVO orthopedagoog-generalist en ik heb met mijn collega Geerte Vijverberg Praktijk Mees opgezet, een kleinschalige Basis-GGZ praktijk in Leiderdorp. Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren en hun oud...

  6 artikelen

  Reacties (0)

  name authore here
  `

  E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.

  Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies: Accepteren Weigeren