Foto van de klas

Optimale ontwikkeling

Als organisatie groeien wij met de kinderen mee. Het feit dat de kinderen niet kunnen deelnemen aan een bestaande vorm van onderwijs, wil niet zeggen dat ze niet kunnen leren rekenen, lezen en schrijven. Als zorginstelling hebben wij echter niet de deskundigheid om dat goed aan te kunnen bieden. Met dit vraagstuk klopten wij aan bij een voor ons bekende basisschool in Voorschoten. De keuze voor deze school was niet geheel toevallig. Hier krijgt ieder kind de ruimte om in eigen tempo en op eigen niveau te leren. De school heeft oog voor de sterke en zwakke kanten van elk individu, waardoor iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Het begin

We begonnen met één ochtend in de week, waarbij twee kinderen met een schaduw mee konden draaien in een klas. Een fantastische kans voor onze kinderen. Deze setting leende zich voornamelijk voor het aanleren van sociale en schoolse vaardigheden (het leren leren). Na een half jaar evalueerden wij de samenwerking met de school en PPO Leiden. Zowel de school als wij zagen de win-win. We leren van elkaar. Door onze expertise te combineren worden we beiden beter. Met elkaar kwamen we tot het plan de samenwerking te intensiveren en een echte Samen naar School klas te starten.

Hoe gaat het nu

Vanaf de zomervakantie zijn vier kinderen van de Merel Foundation ingeschreven op de school. Ze hebben een eigen klas en een eigen juf die vier dagdelen per week het onderwijs verzorgd, ondersteund door ABA trainers van de Merel Foundation. We zijn echt onderdeel van de school. De kinderen spelen samen buiten, gaan mee op schoolreisje en worden bij alle activiteiten bij de school betrokken. Kinderen uit groep 7 komen tutorlezen in de klas. Een dagdeel per week draaien de kinderen mee in een reguliere klas. We zien dat de setting kinderen goed doet. Ze groeien zowel cognitief als sociaal.

Een ouder aan het woord

Deze reactie van een vader van een kind van de Samen naar School klas raakt mij iedere keer als ik het lees. Wat voor velen zo gewoon is, is voor deze kinderen zo bijzonder.

'Het leek een maandag als elk ander te worden. Althans, bijna hetzelfde. We gingen naar een nieuwe locatie voor mijn zoon zijn volgende stapje: meedraaien in een klein klasje waarin voorzichtig wordt begonnen met basisonderwijs. Spannend! Voor vertrek nog even goed de route naar de school en lokaal nagelopen. Bij de school aangekomen werd ik na een eerste oriëntatie overvallen door een ander gevoel: 'gewoon' te zijn. Ik liep met andere ouders in een stroom het (grote) schoolplein op. Er was een werkplaats voor de conciërge, rijen met hangende jassen van de andere kinderen. Voor vele ouders wellicht een vanzelfsprekendheid. Die ochtend was dit voor mij een landing in wereld waar ik in mijn onderbewustzijn jaren naar verlangd had en nu werkelijkheid was geworden. Een dag om niet te vergeten.'

Foto van de klas

Samen naar School klas

Bij de school aangekomen werd ik na een eerste oriëntatie overvallen door een ander gevoel: 'gewoon' te zijn.

Vader van een kind van de Samen naar School klas

Wat is belangrijk voor een goede samenwerking

Wij zijn de school bijzonder dankbaar voor het feit dat zij openstonden voor deze pilot. Het toont lef en een grote mate van betrokkenheid. De samenwerking gaat erg natuurlijk. Doordat de kinderen zijn ingeschreven op de school, zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Belangrijk in het proces is dat we klein zijn gestart en vanuit elk succes verder hebben gebouwd. Ook zijn we bewust gestart met een pilot, waarbij alles helder is afgebakend en we duidelijke afspraken hebben gemaakt.

Mijn advies

Begin af en toe weer eens met een blanco vel. Wat is er nodig en met welke partijen krijgen wij dit voor elkaar? Denk daarbij niet in beperkingen! Als je het goed kunt onderbouwen, kan het niet zo zijn dat wetgeving beperkend is. Ga altijd op zoek naar een win-winsituatie voor alle partijen en breng in kleine stapjes de samenwerking tot stand!

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.