Young Professional

Hoe voldoe je aan de eis?

Veel WO-medewerkers komen tijdens hun werk niet in aanmerking met diagnostiek. Hoe kun je dan toch aan deze eis voldoen? 

  • De drie casussen mogen geschreven worden in zowel een klinische als een niet-klinische setting. Er dient gebruik gemaakt te worden van instrumenten. Er staat echter nergens omschreven welke instrumenten dit moeten zijn. Hierdoor biedt dit ruimte voor bijvoorbeeld een instrument als de LIRIK. Alhoewel het SKJ dit niet wil bevestigen, hebben zij wel aangegeven dat zij inhoudelijk niet toetsen op de casussen. Leidend is het akkoord van de supervisor, die hierbij de richtlijn volgt voor het schrijven van deze casussen. Zie het reglement van Psynip en de verkorte richtlijn van NVO voor meer informatie hierover. Het is belangrijk dat er binnen een organisatie goede afspraken komen met de supervisor: hoe kan de richtlijn toegepast worden binnen het (niet-klinische) werkveld van de medewerker?
  • Steekproefsgewijs controleert het SKJ of een medewerker daadwerkelijk casussen heeft geschreven. Bij de herregistratie hoeft echter alleen een ondertekend formulier door een supervisor ingevuld te worden. Het is daarom belangrijk om goed met een supervisor afspraken te maken over de inhoud van de casussen. Het akkoord van de supervisor is namelijk leidend en voor het SKJ het belangrijkst.
  • Ook kan een medewerker wellicht (mocht dit aansluiten bij de functie) overstappen naar de kamer van Jeugd- en gezinsprofessional. Aangezien in dit geval van een medewerker verwacht wordt dat hij/zij kennis heeft van onderwerpen die bij hbo-studies aan bod komen, dient een medewerker een praktijkprogramma te volgen.

Nog twee weetjes

  • Mocht een medewerker de overstap maken van de kamer ‘Pedagogen’ of ‘Psychologen’ naar de kamer ‘Jeugd- en Gezinsprofessional’, dan is het mogelijk om ook binnen vijf jaar weer terug te gaan naar de kamer ‘Pedagogen’ of ‘Psychologen’. Uiteraard geldt dan opnieuw de eis m.b.t. het schrijven van drie casussen. Let hierbij wel op het volgende: wanneer de overstap gemaakt wordt van de ‘Jeugd- en Gezinsprofessional’- kamer naar de kamer ‘Pedagogen’ en ‘Psychologen’, gaan de eerder behaalde punten verloren en start de registratietermijn opnieuw. Wanneer andersom van kamer wordt overgestapt (van ‘Psychologen’ en ‘Pedagogen’ naar ‘Jeugd- en Gezinsprofessional’), dan kan een medewerker zijn behaalde punten behouden en is de herregistratiedatum onveranderd.
  • In het geval een medewerker al een casus of meerdere casussen heeft geschreven, bijvoorbeeld op de universiteit, dan mogen deze ‘oude’ casussen gebruikt worden voor de herregistratie. Uiteraard enkel wanneer deze goedgekeurd zijn door een supervisor.

Krachten bundelen

Als medewerker ben jij vast niet de enige die tegen de herregistratie aanloopt. Bundel daarom vooral je krachten met collega’s en bespreek tijdig met je leidinggevende of er een supervisor beschikbaar is en overweeg hierbij eventueel ook overstappen naar een andere kamer. Heb je vragen hierover, reageer in de comments of stuur me een e-mail.

name authore here

Marijke Couwenbergh

Ha bloglezers, Mijn naam is Marijke Couwenbergh en ik maak mij bij De Zorgfabriek hard voor Young Professionals die graag in de zorg aan de slag willen. Wij creëren kansen voor medewerkers en zorgen voor de juiste on...

2 artikelen

Gerelateerde blogs

SKJ, wat moet je ermee?

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.