SKJ Bos

Functievereiste

Tijdens mijn afstuderen in 2017 werd de SKJ-registratie een aantal keer onder de aandacht gebracht tijdens colleges. Het was nieuw en vrijwel niemand kon vertellen wat het precies inhield. Verder dan 'een register' en benadrukken dat het belangrijk was kwam men eigenlijk niet. Om mij heen hoor ik vaak van studenten of pas afgestudeerden dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Na mijn afstuderen viel het mij op dat de SKJ-registratie in veel vacatures als functievereiste werd genoemd. Braaf googlede ik SKJ-registratie en kwam op www.skjeugd.nl terecht. Termen als voorregistratie, herregistratie en kamers kwamen voorbij. Hoe meer ik las hoe ingewikkelder ik het vond worden en des te minder ik gemotiveerd raakte om er iets mee te doen. Herkenbaar? Juist omdat veel werkgevers een registratie eisen is het belangrijk om je na je studie wel zo snel mogelijk te registreren.

De basis

SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het is een organisatie die zich richt op kwaliteitscontrole. Het doel is om de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. In simpele woorden: het SKJ controleert of de geregistreerde jeugdzorgwerkers zich voldoende blijven ontwikkelen om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren. De SKJ-registratie is er voor iedereen die binnen de jeugdzorg werkt. Dit zijn de mensen met een:

 • HBO bachelor diploma Social Work (ook SPH en MWD) of Pedagogiek;
 • HBO bachelor diploma met het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker;
 • Getuigschrift Master Jeugdzorg;
 • Geaccrediteerde masteropleiding Orthopedagogiek;
 • Diploma masteropleiding Psychologie (met hét jeugdvakkenpakket);
 • Vakbekwaamheidsbewijs jeugd- en gezinsprofessional;
 • Branche certificaat Jeugdzorgwerker.

Kamers

Binnen het SKJ wordt er onderscheid gemaakt tussen de hiervoor genoemde opleidingsachtergronden. Ze plaatsen de jeugdzorgwerkers met een soortgelijke  opleidingsachtergrond bij elkaar in een groep, die ze een ‘kamer’ noemen. Binnen het SKJ zijn er drie kamers*, te weten:

 • De Pedagogen (Opleiding Orthopedagogiek);
 • De Psychologen (Opleiding Psychologie);
 • De Jeugd- en gezinsprofessionals (Opleidingen Social Wok, Pedagogiek e.d.).

  *Op de website van het SKJ wordt de kamer ‘Jeugdzorgwerkers’ ook nog weergegeven, maar deze bestaat niet meer.

Registreren

Nu komt wellicht het ingewikkeldste deel. Binnen elke kamer zijn er namelijk specifieke registratie-eisen. Voor de Pedagogen en Psychologen is het bijvoorbeeld belangrijk dat je een basisaantekening diagnostiek hebt. In een eerder blog over het SKJ werd deze eis ter discussie gesteld. Binnen de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals geldt dat wanneer je diploma ouder is dan vijf jaar je aanvullende scholing moet volgen. Voor iedereen geldt dat je een VOG moet aanleveren die niet ouder is dan drie maanden. Om alle registratie-eisen te zien raad ik je aan om naar de website van het SKJ te gaan. Via het kopje registratie kun je de eisen per kamer bekijken. Het registreren bij het SKJ kost € 65,- euro per jaar.

De herregistratie

Om in het SKJ-register te kunnen blijven staan moet je binnen vijf jaar voldoen aan de herregistratie-eisen. Voor elke kamer zijn dit weer andere eisen. Voor je herregistratie zijn drie onderdelen belangrijk:

 • werkervaring;
 • deskundigheidsbevordering;
 • reflectie.

Binnen vijf jaar tijd moet je een bepaald aantal uur relevante werkervaring op hebben gedaan en een bepaald aantal punten hebben verzameld voor de andere twee onderdelen. Hierbij moet je denken aan het volgen van trainingen of cursussen voor deskundigheidsbevordering en het volgen van intervisie of werkbegeleiding bij het onderdeel reflectie. Voor alle onderdelen geldt dat je bewijs moet aanleveren en dat het SKJ deze uren of punten moet goedkeuren. Op je persoonlijke profiel kun je goed zien wat je nog moet doen voor de herregistratie. Zorg er tenminste voor dat je op tijd begint met de herregistratie, zodat je zeker weet dat je aan alle eisen voldoet.

Heb je tips?

Als het goed is ben je nu veilig en zonder kleerscheuren door het SKJ bos gewandeld. Wil je checken of je links of rechts af moet slaan of heb jij nog tips voor de route? Laat het dan hieronder weten! 

SKJ bos

name authore here

Jessica Vlaardingerbroek

Mijn naam is Jessica Vlaardingerbroek (24) en in 2017 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Hogeschool van Leiden. In de afgelopen jaren ben ik op verschillende plekken werkzaam geweest in de Je...

1 artikel

Reacties (1)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.

name authore here
Eva Lammens

Heel herkenbaar inderdaad :) Leuk dat je bent begonnen met bloggen!