Sociocards in de praktijk

Gesprekken met kinderen

In het werkveld ontmoeten we een diversiteit aan kinderen. Je hebt vast net als ik ervaren dat sommige gesprekken met kinderen vanzelf gaan en andere juist stroef en moeizaam. Het ene kind is uitbundig en kletst de oren van je hoofd, het andere is teruggetrokken en vindt praten lastig. Vaak hebben de kinderen die wij zien veel  meegemaakt in hun jonge leven. Bepaalde thema’s zijn dan beladen en daardoor niet makkelijk om aan te snijden. SocioCards Original kan je in deze situatie helpen. Het is een tool om gesprekken te vergemakkelijken. Ik nam de proef op de som.

Gevoelswereld

Sociocards heeft als doel de gesprekken met kinderen op een speelse, eenvoudige en veilige wijze vorm en inhoud te geven. Aan de hand van 36 mens- en dierfiguren breng je in kaart welke personen een (belangrijke) rol spelen in het leven van het kind (sociogram) en hoe het kind zichzelf beleeft ten op zichtte van zijn omgeving. Je krijgt inzicht in de gevoelswereld van het kind door de 36 symbolen- en emotiekaartjes en bijpassende verdiepende vragen.

Voor wie is het?

De tool kan worden ingezet door iedereen die beroepshalve met kinderen van 4 tot 14 jaar praat. Te denken valt aan pedagogische professionals zoals kindertherapeuten, (school)psychologen, orthopedagogen, leerkrachten en intern begeleiders, ambulant begeleiders, gezinsbegeleiders, jeugdzorgmedewerkers en wijkteammedewerkers en kindercoaches.

Wat zijn de voordelen?

Het boekje met de handleiding is helder omschreven. Het geeft een goed overzicht en duidelijke richtlijnen. Het leuke van dit hulpmiddel is dat je het op diverse manieren kunt toepassen en dat er genoeg ruimte is voor eigen inbreng. Het is mogelijk het in te zetten in de klas, individueel of met een groepje leerlingen. Je kunt het ook gebruiken wanneer je als gezinsbegeleider bij een gezin op gesprek gaat en inzicht wilt krijgen in de verhoudingen en verbindingen binnen het gezin en het netwerk. Bijvoorbeeld door het beantwoorden van deze vraag: ‘Wie zou jij willen meenemen naar een onbewoond eiland?’ De kaartjes zitten in een handzaam doosje. Ik zou je zeker aanraden dit doosje toe te voegen aan je basisuitrusting als jeugdhulpverlener.

Waarom spreekt het kinderen aan?  

De kleurrijke, herkenbare afbeeldingen van de mensfiguren, dieren en symbolen wekken nieuwsgierigheid van de kinderen. Bij de jonge kinderen kan je deze tool als ‘spel’ introduceren. De kaartjes zijn  toegankelijk, want de symbolen zijn herkenbaar voor de kinderen. Het uitkiezen van de juiste kaartjes helpt de kinderen om er iets over te vertellen. Met de symbolenkaartjes lukt het om de meer beladen onderwerpen op een neutrale manier aan bod te laten komen. ‘Is er een geheim?’ (symbool van een gesloten schatkist), ‘Is er iemand weggegaan?’ (symbool van een openstaande deur: overleden of niet meer aanwezig in de omgeving) of  ‘Ben jij ergens bang voor?’

Kritische blik

SocioCards kan volgens de ontwikkelaars zonder voorbereidingen, op elk moment en door iedere professional gebruikt worden. Met de laatste twee ben ik het zeker eens. Maar wanneer je SocioCards effectief (en therapeutisch) wilt inzetten, dan is enige voorbereiding wel op zijn plaats. Als je het doel van je gesprek helder hebt (1: sociogram, 2: inzicht in belevingswereld, 3: inzicht in gevoelens), kies je van tevoren de juiste symbolenkaartjes uit zodat jij het gesprek desgewenst meer richting geeft.

Verwondering 

Met verwondering kijk ik terug op de gesprekjes die ik met de kinderen had en op hun oprechte, pure en verassende antwoorden. Het verrast me elke keer weer hoe kinderen de wereld om zich heen waarnemen. En hoe een kind onder de indruk is van een gebeurtenis. Zo vroeg een jongetje: ‘Kan ik later meeuwenverjager worden?' Deze vraag had hij omdat tijdens een gezinsuitje op het strand een meeuw het ijsje uit de hand van zijn vader pikte en ermee wegvloog. Een ander jongetje zei: ‘Ik kies het bijtje, dan kan ik prikken als iemand mij plaagt, mijn broertje is een olifant, want hij kan goed met zijn waterpistool spuiten en mijn mama is een kikker, want zij kan goed vliegen vangen.’ Ik heb SocioCards ervaren als een handige hulpmiddel om op speelse wijze een inkijkje te krijgen in de wonderlijke belevingswereld van kinderen!

Inspireer elkaar

Zelf ook ideeën over de inzet van SocioCards in jouw werk? Inspireer ons met jouw idee of ervaring door hieronder een reactie achter te laten! Volgende keer meer spelmateriaal in de praktijk.

Sociocards in de praktijk

name authore here

Mayke Hugens

In mijn werk als zorgcoördinator ontmoet ik veel verschillende kinderen, jongeren en ouders. Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog en creatief therapeut en als moeder van drie jonge kinderen (jongenstweeling en do...

    8 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.