Jongetjes kijken naar laptop

Stoppen

Een toenemende hoeveelheid coaches van Nederlandse sportverenigingen geeft aan te stoppen met het (vaak vrijwillig) training geven aan jeugdteams door gedragsproblemen onder de jonge sporters. Ook kinderen schrijven zich uit omdat trainers niet goed weten hoe ze de problemen moeten aanpakken. 

Symptoombestrijding

Het pijnpunt zit volgens pedagogen in het feit dat trainers een passie hebben voor jongeren en sport, maar geen kennis hebben over de omgang met probleemgedrag. Dit maakt dat er in de keuze voor een aanpak van het gedrag pedagogisch gezien veel misgaat. Er is vaak sprake van symptoombestrijding in plaats van een oplossingsgerichte aanpak. 

Pedagogische hulp

Meer en meer sportverenigingen gaan nu zelf op zoek naar de juiste ondersteuning. Ze laten trainers opvoedkundige cursussen volgen en doen beroep op pedagogen om begeleiding te geven langs de sportvelden. Het NOC*NSF biedt speciale trainingen aan voor coaches met het doel het sportplezier op de velden weer te laten toenemen. Met het binnenhalen van de juiste ondersteuning en het vergroten van de opvoedkundige kennis hopen verenigingen de uitstroom van trainers en jonge sporters tegen te gaan. 

Bron AD

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

  74 artikelen

  Gerelateerde blogs

  Reacties (0)

  name authore here
  `

  E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.