Stand van zaken onderzoek kinderopvang

Recent onderzoek

In de Kamerbrief geeft de staatssecretaris allereerst de belangrijkste resultaten weer van een onderzoek van Motivaction naar de manier waarop ouders informatie over kinderopvang vergaren en welke informatiebehoefte zij hebben. De overheid denkt namelijk daar eerst inzichten over op te moeten doen voordat zij bepaalt hoe zij ouders kan ondersteunen in hun informatiebehoefte. Uit dit onderzoek waarvoor de staatssecretaris dus zelf de opdracht gaf, bleek:

  • Ouders zijn tevreden over de beschikbaarheid van informatie over kinderopvang;
  • Toekomstige ouders verzamelen informatie over kinderopvang tussen 13 en 30 weken zwangerschap;
  • Voor ouders geldt naast de kinderopvanglocatie en de directe omgeving de overheid als belangrijke bron van informatie;
  • Ouders wensen één centraal online informatiepunt, waar kinderopvang minstens vergeleken kan worden op praktische zaken als kosten, nabijheid en openingstijden.

Vervolg?

Het onderzoek toont aan dat ouders te maken hebben met een ‘overload’ aan informatie die ook nog eens weinig gestructureerd is. Of er dan nu als oplossing voor dit probleem één centraal online informatiepunt met informatie over de kinderopvang gaat komen, daar laat de staatssecretaris zich niet over uit. Wel geeft ze aan de Tweede Kamer aan het eind van 2019 te informeren over eventuele vervolgstappen naar aanleiding van dit onderzoek. Dat zal samengaan met een uitleg van de doorontwikkeling van 'In-één-oogopslag', een overzichtelijke, visuele samenvatting van inspectieresultaten van de GGD per kinderopvanglocatie, bedoeld om ouders eenvoudig een betrouwbaar beeld te geven van die locatie.

SES-ouders

Terwijl 'In-één-oogopslag' verder ontwikkeld wordt en mogelijke vervolgstappen op basis van het onderzoek naar de informatiebehoefte van ouders tegen elkaar afgewogen worden, zal een nieuw kinderopvangonderzoek starten. Dat richt zich op de relatie tussen kwetsbare gezinnen en kinderopvang. Eerder is namelijk gebleken dat gebruikmaken van formele kinderopvang veel goeds kan doen voor de arbeidsmarktpositie en economische zelfstandigheid van deze gezinnen en de ontwikkeling van hun kinderen. De manier waarop ouders met een lage sociaal-economische status (SES) gestimuleerd kunnen worden om te kiezen voor formele kinderopvang, staat zodoende in het nieuwe onderzoek centraal. Dit onderzoek door Tabula Rasa bevat twee onderdelen, namelijk:

  1. Inzicht krijgen in de oorzaken waardoor ouders met een lage SES minder vaak gebruikmaken van de formele dagopvang. Achterhalen welke precieze factoren juist wel bevorderen om doorsnee kinderopvang te bezoeken en het opstellen van interventies die dat daadwerkelijk kunnen bewerkstelligen passen in dit eerste onderzoeksonderdeel.
  2. Interventies uitvoeren, indien mogelijk, en evaluatief onderzoek doen naar de resultaten en effecten van de ingezette interventies.

Onderzoeksfocus terecht?

Zoals blijkt uit haar Kamerbrief wil de staatssecretaris belangrijk onderzoek naar de kinderopvang gebruiken ten behoeve van het overheidsbeleid op dat gebied, al focust zij zich daarbij momenteel wel exclusief op informatiebehoevende ouders en ouders met een lage sociaal-economische status. Ik vraag me af of jullie dat als bloglezers terecht vinden, of toch graag op overheidsinitiatief onderzoek gedaan zagen naar een meer diverse groep ouders of vanuit andersoortige perspectieven als kinderen en/of kinderopvanglocaties? Laat het me hieronder weten in de reacties.

name authore here

Nelleke Bogaard

RMA-student Nederlandse literatuur en cultuur met een onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Schrijft voor bijMEES over ontwikkelingen in jeugdzorg-en onderwijsland.

18 artikelen

Reacties (0)

name authore here
`

E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.