Onderzoek

Duo Onderwijsonderzoek & Advies heeft onderzoek gedaan onder ruim duizend leraren in het basisonderwijs. Daaruit blijkt onder andere dat het vertrouwen in het passend onderwijs sinds 2016 is gedaald: destijds gaf 43 procent aan er geen vertrouwen in te hebben, terwijl dat in 2018 gestegen is naar 61 procent. Daarnaast zegt 89 procent van de leerkrachten dat zij door de regeling minder aandacht kunnen besteden aan 'gewone' leerlingen.

Oplossingen

Kleinere klassen en de aanwezigheid van een onderwijsassistent, zou voor veel leraren de werkdruk verkleinen. Daarnaast vindt een ruime meerderheid dat de doorstroom naar het speciaal onderwijs makkelijker moet worden gemaakt.

Meer informatie

De resultaten van het onderzoek van DUO zijn online gepubliceerd.

Bron: www.nji.nl 
 

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.