jongetje leest nieuws

Blue zone

Het begrip blue zone wordt sinds 2004 gebruikt door National Geographic en slaat op afgebakende gebieden waar mensen lang, gezond en gelukkig leven. Op verzoek van het VWS heeft Garage2020 onderzoek gedaan naar het al dan niet bestaan van dit fenomeen binnen de jeugdzorg.

CBS-gegevens

Garage2020 keek in welke gemeenten in 2017 er volgens CBS-gegevens minder beroep is gedaan op gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming. In gemeenten waarbij het gebruik hiervan twee derde of minder dan het landelijk gemiddelde was, zijn gesprekken gevoerd om te achterhalen of dit ook daadwerkelijk het gevolg was van positieve factoren. De vier gemeenten die als blue zone kunnen worden aangemerkt zijn Scherpenzeel, Castricum, Uitgeest en Edam-Volendam.

Sociale verbintenis

Sociale verbintenis tussen de inwoners en de organisatie van de zorg blijken positieve factoren die bijdragen aan het ontstaan van deze blue zones. Dit speelde in de vier genoemde gemeenten een belangrijke rol. Naast laag gebruik van jeugdhulp is er hier ook sprake van minder jeugdcriminaliteit en zijn er minder schoolverlaters.

Bron: Garage2020, NJI 

 

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

    70 artikelen

    Reacties (0)

    name authore here
    `

    E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.