Twee meisjes in studio

Late diagnose

Al op jonge leeftijd kunnen signalen van autisme zichtbaar zijn. In de praktijk duurt het veelal lang voordat kinderen worden gediagnosticeerd, waardoor zij niet profiteren van de voordelen van vroege interventie. Dit heeft volgens onderzoekers te maken met een aantal factoren:

 • Professionals zijn, uit angst voor stigmatisering, soms terughoudend.
 • Zij beschikken daarnaast over onvoldoende expertise omtrent de voordelen van vroegbehandeling en de leeftijd van een mogelijke diagnose.
 • Ouders zien het gedrag van hun kind niet altijd als afwijkend wanneer zij zelf kenmerken van autisme vertonen.

Voorkomen van gedragsproblemen

Nu gebeurt het vaak dat kinderen pas worden geholpen wanneer zij vastlopen op school. Ze hebben dan al verschillende hulpverleners gezien zonder een juiste diagnose en/of behandeling. Niet alleen het voorkomen van gedragsproblemen is een voordeel van tijdig ingrijpen. Ook krijgen ouders advies voor aanpassing van de leefomgeving en hulp bij de opvoeding. Bekijk voor meer informatie het onderzoeksverslag ‘Vroege verwijzing van peuters bij vermoeden van een autismespectrumstoornis’.

Bron: autismejongekind.nl

name authore here

Redactie bij MEES

De redactie van bij MEES schrijft wekelijks nieuwsartikelen die voor jou als jeugdhulpprofessional van toegevoegde waarde zijn. Heb je tips? Dan zien wij deze natuurlijk graag verschijnen! Mail ons op kom@bijmees.nl.

  93 artikelen

  Gerelateerde blogs

  Reacties (0)

  name authore here
  `

  E-mailadressen worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens.