Wat je moet weten over de aanpassingen in de Wet Meldcode

Je bent er vast mee in aanraking geweest: de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De wet is sinds 2013 van kracht om sneller en adequater in te grijpen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Een belangrijk onderdeel van de...

Kennis, Beleid