De cursusinhoud

De nascholing bestaat uit zeven blended- en e-learningmodules. Je volgt in ieder geval drie modules van samen 15 EC (1 EC = 28 uur studiebelasting). Voor de overige vier modules kun je afhankelijk van je werkervaring en scholingservaring vrijstellingen krijgen. De thema’s van de modules zijn: De kritisch-reflectieve professional, Richtlijnen Jeugdhulp, Drang en dwang, Actuele stand van zaken in het Jeugddomein, De Pedagogische civil society, In contact met kinderen & jongeren en Preventie. In elke module staan beroepscontexten kenmerkend voor het jeugddomein centraal.

 

Resultaat beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Bij succesvolle afronding van de nascholing Jeugd- en gezinsprofessional ontvang je:

 • een certificaat van Inholland Academy of deelcertificaten van de gevolgde modules. Met dit certificaat of de deelcertificaten kun jij je registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • een certificaat Aanpak Kindermishandeling
 • Registerpunten voor SKJ en/of het Registerplein (voor geregistreerden)

 

Toelating beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

De nascholing Jeugd- en gezinsprofessional is bedoeld voor afgestudeerden met een HSAO (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs) diploma of een voorloper hiervan. Denk bijvoorbeeld aan een van de volgende diploma’s:

 • bachelor Social Work profiel Zorg of profiel Welzijn en Samenleving (WenS)
 • HSAO MWD, SPH, CMV, Social Work of Pedagogiek zonder uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker
 • HSAO MWD, SPH, CMV, Social Work of Pedagogiek met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerk. Diploma ouder dan vijf jaar.

 Ook is de opleiding geschikt voor reeds geregistreerden die met het oog op herregistratie hun registerpunten willen halen.

 Voor de nascholing is het nodig dat je minimaal 16 uur per week werkt in de jeugdhulp. Een werkervaringsplek is ook toegestaan.

 

Investering

€ 4.100 (excl. ca € 250 literatuur) bij het volgen van de gehele opleiding (7 modules).

NB: bij directe inschrijving voor de gehele opleiding is de korting € 130 ten opzichte van het modulair volgen van de opleiding.

 

De volgende drie modules zijn de verplichte basismodules:

 • De jeugd- en gezinsprofessional: de kritisch reflectieve professional
 • Complexe opvoedsituaties: de richtlijnen Jeugdhulp
 • Drang en dwang

De kosten voor deze drie basismodules samen zijn € 1.950

De kosten voor de overige modules (indien deze los worden afgenomen):

 • Jeugddomein: actuele stand van zaken: € 350
 • Allemaal opvoeders: Pedagogische civil society: € 680
 • In contact met kinderen en jongeren: € 600
 • Preventie: veel voorkomende opvoedvragen € 650

Het is mogelijk om vrijstellingen voor één tot vier van de bovenstaande modules te krijgen. De kosten voor het assessment hiervoor zijn € 150.
Kom je in aanmerking voor de vrijstelling(en)? Deze dien je zelf aan te vragen na de bevestiging van je inschrijving door contact op te nemen met de opleidingsadviseur.

 

Meer informatie

Ga voor jouw aanmelding of praktische informatie snel naar de website van Inholland Academy.

 • Organisator:  Inholland Academy
 • Datum(s):
  • 19 september 2019 t/m 01 juli 2020
 • Duur:  7 modules blended learning
 • Locatie: Rotterdam
 • Kosten: € 4100,00

Contactpersoon