De cursusinhoud

De nascholing bestaat uit drie modulen en wordt aangeboden middels blended learning. De eerste module, pedagogische civil society, gaat onder meer in op wat jij kunt betekenen voor de opvoed- en opgroeiomgeving van kinderen. In de modules preventie en jeugdhulp/jeugdbescherming leer je onder andere over effectieve jeugdinterventies en cliëntgestuurd werken. Ook krijg je een training aanpak kindermishandeling. In elke module staan een of twee van de vier beroepscontexten kenmerkend voor het jeugddomein centraal.

Module 1: pedagogische civil society (PCS). Beroepscontext: ondersteuning/ontplooiing (4 lesdagen op locatie, 3 lesdagen online)

In een sterke sociale opgroei- en opvoedomgeving waarin wij allemaal opvoeders (ouders, school, buurt en professionals) zijn, worden signalen over de ontwikkeling en veiligheid van kinderen eerder opgemerkt en opgepakt. In deze module leer je herkennen wat er speelt binnen het jeugddomein en de pedagogische civil society. Je ontdekt wat je als jeugd- en gezinsprofessional kunt doen om de omgeving waarin de jeugdige opgroeit te versterken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • pedagogische visies;
 • rechten van het kind (IVRK);
 • (pedagogische) civil society;
 • gemeentelijk jeugdbeleid;
 • recht en wet;
 • kinderbeschermingsmaatregelen.

Module 2: preventie (4 lesdagen op locatie, 3 lesdagen online)

Als jeugd- en gezinsprofessional ondersteun je ouders/verzorgers bij alledaagse en minder alledaagse opvoedvragen. Daarbij wil je natuurlijk voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot opvoedproblemen. In deze module verrijk je jouw kennis over opvoeden, opgroeien en het bieden van ondersteuning aan opvoeders. Je leert opvoedsituaties inschatten met oog voor veiligheid. Ook neem je deel aan de training aanpak kindermishandling waarin je leert werken met de meldcode. Je gaat dieper in op hoe je vermoedens van kindermishandeling signaleert en bespreekbaar maakt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • communiceren met peuters, kleuters, kinderen, pubers, adolescenten;
 • cliëntgestuurd werken met jeugdigen;
 • effectieve jeugdinterventies (NJi);
 • richtlijnen Jeugdhulp;
 • ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspsychopathologie en (ortho)pedagogiek;
 • werken in een gedwongen jeugdkader;
 • opvoed- en interventiedilemma’s;
 • professionalisering, beroepscode en tuchtrecht Jeugd- en Gezinsprofessional;
 • registratie en deskundigheidsbevordering.

Module 3: jeugdhulp/jeugdbescherming (4 lesdagen op locatie, 3 lesdagen online)

Sommige kinderen groeien op in complexe opvoedsituaties. In deze module doe je kennis op over kind- en gezinsfactoren die de situatie moeilijk maken. Denk aan gedragsproblemen en -stoornissen, patronen en dynamieken binnen het gezin. Je leert effectief communiceren met jeugdigen, ouders en andere betrokkenen. Wanneer pak je de regie over en wanneer maak je een andere professionele afweging? Ook leer je het juridisch kader waarbinnen de hulp plaatsvindt, inclusief professionele standaarden en richtlijnen, beter kennen. Onderwerpen die aan bod komen zijn gelijk aan module 2.

Meer informatie

De drie modules worden aangeboden door middel van blended learning. Elke module omvat zeven lesdagen waarvan je er vier fysiek aanwezig bent op onze locatie. De overige lesdagen volg je online. Ga voor jouw aanmelding of praktische informatie snel naar de website van Inholland Academy.

 • Organisator:  Inholland Academy
 • Datum(s):
  • 06 mei 2019 t/m 20 april 2020
 • Duur:  21 lesdagen blended learning
 • Locatie: Haarlem
 • Kosten: € 4450,00

Contactpersoon

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies: Accepteren Weigeren