Anti-pestwet

Door pesten eerder te signaleren en effectiever te handelen, kunnen scholen dit probleem beter bestrijden. Dat is precies de reden voor de Anti-pestwet. Een school heeft immers als kerntaak om een veilig klimaat te bieden. Als anti-pestcoördinator zorg jij onder andere voor (het naleven van) een werkbaar protocol.  

Voor wie?

De opleiding anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs. Ben jij vertrouwenspersoon, docent, leerkracht, mentor, intern begeleider, zorgcoördinator of teamleider? Dan is dit een mooie aanvulling.

Het doel

Na afloop van deze zes dagdelen:

 • ben je in staat om pesten beter te signaleren;
 • handel je adequaat bij (online) pesten;
 • voer je effectieve, preventieve activiteiten uit;
 • heb je handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren;
 • ondersteun en adviseer je collega’s bij actuele pestsituaties;
 • voer je resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers;
 • heb je een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator;
 • heb je kennisgemaakt met anti-pestprogramma’s;
 • ken je de juridische voetangels en klemmen bij pestproblematiek;
 • ben je in staat om het huidige pestprotocol van jouw school te actualiseren en implementeren.

De inhoud

Tijdens de tweedaagse studie komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Wat zijn jouw rollen en taken? Hoe onderscheid je pesten, plagen en ruzie? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van pesten? Hoe handel jij als coördinator effectief en voer je gesprekken? Aan de hand van presentaties, discussies, video's en casuïstiek krijg je antwoorden op deze en nog veel meer vragen. Na afloop ga je met (een aanzet voor) een plan van aanpak de deur uit.

Meer informatie

De genoemde prijs is inclusief btw, hand-outs, het boek Omgaan met Pesten, koffie, thee, lunch, diner, overnachting én ontbijt. Tot slot: je ontvangt 19 registerpunten bij Registerleraar.nl. Ga voor de ins en outs naar de website van het kenniscentrum.

 • Organisator:  Kenniscentrum Omgaan met Pesten
 • Datum(s):
  • 21 januari 2020 om 09.00 - 21.30 uur
  • 22 januari 2020 om 09.00 - 21.30 uur
  • 17 maart 2020 om 13.30 - 17.30 uur
 • Duur:  6 dagdelen
 • Locatie: Driebergen
 • Kosten: € 1295,00

Contactpersoon